Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Ryszard Zdyb

Stanowisko
profesor
Jednostki
INSTYTUT FIZYKI, KATEDRA FIZYKI POWIERZCHNI I NANOSTRUKTUR
Funkcje
Dyrektor Instytutu
Telefon
+48 81 537 6148
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://nano.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Semestr: zima 2023/2024. 
Termin: środa 11-13

Adres

Instytut Fizyki, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, budynek C, pokój 402
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Aktualnie realizowane projekty: 

Tuning magnetism of the antimonene-based 2D ferromagnetic heterostructures (NCN OPUS 19, 2021-2024)

Zrealizowane projekty: 

Magnetic silicene - adsorption of transition metals on silicene (NCN OPUS 11, 2017-2022)

Tuning of the Rashba effect on silicon surface (2014 - 2017)

Noncolinear magnetization in ultrathin Fe layers (2010 - 2012)

Magnetization in ultrathin Co and Fe layers (2007 - 2009)

Electronic structure of Pb and In clusters and quantum wires on silicon surface (2006 - 2009)

Band structure of Si(335) surface (2004 - 2005)

Publikacje: 

2024:

1. Marek Kopciuszynski, Agnieszka Stȩpniak-Dybala, Ryszard Zdyb, and Mariusz Krawiec, Emergent Dirac Fermions in Epitaxial Planar Silicene Heterostructure, Nano Lett. 24, 2175 (2024); https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c04046

 

2023: 

1. Marcin Łapiński, Piotr Dróżdż, Mariusz Gołębiowski, Piotr Okoczuk, Jakub Karczewski, Marta Sobanska, Aleksiej Pietruczik, Zbigniew R. Zytkiewicz, Ryszard Zdyb, Wojciech Sadowski and Barbara Kościelska, Thermal Instability of Gold Thin Films, Coatings 13, 1306 (2023); doi.org/10.3390/coatings13081306

2. Agnieszka Stȩpniak-Dybala, Tomasz Jaroch, Mariusz Krawiec, Piotr Dróżdż, Mariusz Gołȩbiowski, and Ryszard Zdyb, Peculiar Structural Phase of a Single-Atom-Thick Layer of Antimony, Nano Letters 23, 9894 (2023); doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c02847

2022: 

1. Ryszard Zdyb, Krisztián Palotás, Eszter Simon, Tomasz Jaroch and Zbigniew Korczak, Tuning Ferromagnetism in a Single Layer of Fe above Room Temperature, Materials 15, 1019 (2022)

2. Tomasz Jaroch and Ryszard Zdyb, Temperature‐Dependent Growth and Evolution of Silicene on Au Ultrathin Films—LEEM and LEED Studies, Materials 15, 1610 (2022)

2021: 

1. T. Jaroch, M. Krawiec, R. Zdyb, Layered heterostructure of planar and buckled phases of silicene, 2D Materials 8, 035038 (2021)

2. A. Daniluk, L. Żurawek, R. Zdyb, An effective method to calculate RHEED rocking curves from nanoheteroepitaxial systems, Comput. Phys. Commun. 261, 107692 (2021)

3.  M. Krawiec, A. Stępniak-Dybala, A. Bobyk, R. Zdyb, Magnetism in Au-Supported Planar Silicene, Nanomaterials 11, 2568 (2021)

2020:

1. M. Kopciuszyński, M. Krawiec, L. Żurawek, R. Zdyb, Experimental evidence of a new class of massless fermions, Nanoscale Horizons 5, 679 (2020)

2. L. Żurawek, M. Kopciuszyński, M. Dachniewicz, M. Stróżak, M. Krawiec, M. Jałochowski, R. Zdyb, Partially embedded Pb chains on Si(113) surface, Phys. Rev. B 101, 195434 (2020)

3. M. Kopciuszyński, A. Stępniak-Dybala, M. Dachniewicz, L. Żurawek, M. Krawiec, R. Zdyb, Hut-shaped lead nanowires with one dimensional electronic properties, Phys. Rev. B 102, 125415 (2020)

2019:

1. Ryszard Zdyb and Ernst Bauer, Quantum size effect in exchange asymmetry of ultrathin ferromagnetic films studied with Spin Polarized Low Energy Electron Microscopy, Applied Surface Science 471, 342 (2019)

2. M Hermanowicz, W Koczorowski, M Bazarnik, M Kopciuszyński, R Zdyb, A Materna, A Hruban, R Czajka and M W Radny, Stable bismuth sub-monolayer termination of Bi2Se3Applied Surface Science 476, 701 (2019)

3. T. Jaroch, S. Chen, R. Zdyb, M Jałochowski, P.A. Thiel, M.C. Tringides, Non-classical nucleation and collective diffusion in epitaxially grown ultrathin films, Journal of Crystal Growth 523, 125137 (2019)

4. A. Stępniak-Dybala, P. Dyniec, M. Kopciuszyński, R. Zdyb, M. Jałochowski, and M. Krawiec, Planar silicene – new silicon allotrope epitaxially grown by segregation, Adv. Funct. Mater. 29, 1906053 (2019) 

5. Paola De Padova, Amanda Generosi, Barbara Paci, Carlo Ottaviani, Claudio Quaresima, Bruno Olivieri, Marek Kopciuszyński, Lucyna Żurawek, Ryszard Zdyb, Mariusz Krawiec, New Findings on Multilayer Silicene on Si(111)√3×√3R30°–Ag Template, Materials 12, 2258 (2019) 

2017: 

1. P. Dąbrowski, M. Rogala, I. Pasternak, J.M. Baranowski, W. Strupiński, M. Kopciuszyński, R. Zdyb, M. Jałochowski, I. Lutsyk, Z. Klusek, The study of the interaction between graphene and Ge(001)/Si(001), Nano Research 10, 3648 (2017)

2. M. Kopciuszyński, M. Krawiec, R. Zdyb, M. Jałochowski, Purely one-dimensional bands with a giant spin-orbit splitting: Pb nanoribbons on Si(553) surface, Scientific Reports 7, 46215 (2017)                               

3. M. Kopciuszyński, A. Mandziak, M. Dachniewicz, R. Zdyb, Regular distribution of  Bi-reconstructed stripes on Si(553) surface, Thin Solid Films 631, 80 (2017)

4. R. Zdyb, E. Bauer, Spin-dependent phase shift at ferromagnetic film interfaces from the reflectivity of slow electrons, Phys. Rev. B 96, 205408 (2017) 

2016:

1. M. Krawiec, M. Kopciuszyński, R. Zdyb, Different spin textures in one-dimensional electronic bands on Si(553)-Au surface, Appl. Surf. Sci. 373, 26 (2106)      

2. M. Kopciuszyński, R. Zdyb, P. Nita, M. Dachniewicz, P. Dyniec, Quasi one-dimensional lead ribbons on the Si(110) surface, Appl. Surf. Sci. 373, 8 (2106)               

3. R. Zdyb, M. Kopciuszyński, Thickness-dependent spin-resolved photoemission from ultrathin Ag films on Si(111), Appl. Surf. Sci. 373, 73 (2016)            

4. M. Jałochowski, R. Zdyb and M. C. Tringides, Correlations between in situ conductivity and uniform height morphology in Pb/Si(111)7x7, Phys. Rev. Lett. 116, 086101 (2016)

2015: 

1. M. Kopciuszyński, P. Dyniec, M. Krawiec, M. Jałochowskki, R. Zdyb, Quantum size effect in ultrathin Au films on the Si(111) surface, Appl. Surf. Sci. 331, 512 (2015)

2. M. Kopciuszyński, P. Dyniec, R. Zdyb, M. Jałochowski, Regular step distribution of the bare Si(553) surface, Phys. Rev. B 91, 235420 (2015)

2014:

1. M. Kopciuszyński, R. Zdyb, M. Jałochowski, Influence of Si(111) surface superstructure on quantum size effect in Au films, Appl. Surf. Sci. 304, 40 (2014)               

2. M. Kopciuszyński, P. Łukasik, R. Zdyb, M. Jałochowski, Ordering of the Si(553) surface with Pb atoms, Appl. Surf. Sci. 305, 139 (2014)

2013: 

1. R. Zdyb, T.O. Mentes, A. Locatelli, M.A. Nino, E. Bauer, Inelastic mean free path from reflectivity of slow electrons, Phys. Rev. B 87, 075436 (2013)                        

2. Q. Wu, R. Zdyb, E. Bauer, M. Altman, Growth, magnetism and ferromagnetic thickness gap in Fe films on the W(111) surface, Phys. Rev. B 87, 104410 (2013)                    

3. R. Zdyb, E. Bauer, Spin-resolved inelastic mean free path of slow electrons in Fe, J. Phys.: Condens. Matter 25, 272201 (2013)

4. M. Ślęzak, T. Giela, D. Wilgocka-Ślęzak, A. Kozioł-Rachwał, T. Ślęzak, R. Zdyb, N. Spiridis, C. Quitmann, J. Raabe, N. Pilet, J. Korecki, X-ray photoemission electron microscopy study of the in-plane spin reorientation transitions in epitaxial Fe films on W(110), J. Magn. Magn. Mater. 348, 101 (2013)                                                       

5. M. Kopciuszyński, P. Dyniec, M. Krawiec, P. Łukasik, M. Jałochowski, and R. Zdyb, Pb nanoribbons on the Si(553) surface, Phys. Rev. B 88, 155431 (2013)