Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Bożena Zgardzińska

dr hab. Bożena Zgardzińska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA FIZYKI MATERIAŁOWEJ, INSTYTUT FIZYKI
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
81 537-62-86
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 zapraszam na konsultacje:


wtorek, godz. 8:00-9:00


czwartek, godz. 12:15-13:00


Instytut Fizyki, pok. 42b.

Adres

Instytut Fizyki UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, Katedra Fizyki Materiałowej, pok. 42B
20-031 Lublin

O sobie

Moja działalność naukowa od początku związana jest z lubelską grupą fizyków jądrowych wykorzystujących zjawisko anihilacji pozytonów. W zespole kierowanym początkowo przez prof. T. Goworka, następnie prof. M. Budzyńskiego, a aktualnie prof. B. Jasińską  prowadziłam badania naukowe i rozwijałam swoją karierę naukową, w roku 2005 uzyskałam stopień magistra, w 2008 – doktora, a w 2017 – doktora habilitowanego w zakresie nauk fizycznych.

Moje zainteresowania naukowe obejmują:

 • charakterystykę związków organicznych w zakresie ich struktury i właściwości;
 • badania właściwości i struktury tkanek organicznych – potencjalne zastosowania w diagnostyce medycznej;
 • badania struktury oraz właściwości układów wieloskładnikowych organicznych, w tym o potencjalnych zastosowaniach w przemyśle i medycynie;
 • analiza i rozwój modeli opisujących zjawisko anihilacji,

Główna technika badawcza:

 • spektroskopia czasów życia pozytonów (PALS, ang. Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy).

Inne:

 • Sprawowałam opiekę nad studentami przygotowującymi prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, a aktualnie również doktorskie.
 • Popularyzuję naukę m.in. pisując artykuły do prasy popularnonaukowej, np. „Wiedza i życie”, wygłaszając referaty otwarte, prowadząc zajęcia dla grup szkolnych, współprowadząc pokazy fizyczne.
 • Jestem współzałożycielką i prezesem  Stowarzyszenia Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe (LuTEN) oraz członkiem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF).

Działalność naukowa

Granty:

 • Kierownik w grancie POWR.03.01.00-00-U015/17-00 „Akademia kreatywnego rozwoju.” 01.08.2018 - 31.12.2019.
 • Kierownik w grancie 2013/09/D/ST2/03712 „Badanie struktury i własności materiałów kompozytowych i wieloskładnikowych materiałów organicznych metodą spektroskopii pozytonowej.” 13.03.2014 – 12.09.2016.
 • Wykonawca w grancie N 202 181 31/3928 „Struktura i defekty faz stałych węglowodorów prostych a anihilacja pozytonów (wpływ temperatury, ciśnienia, światła i napromieniowania).” 19.09.2006 – 18.09.2008.

Wybrane publikacje z ostatnich 6 lat

 • Feasibility studies of the polarization of photons beyond the optical wavelength regime with the J-PET detector, Moskal, P.; Krawczyk, N.; Hiesmayr, B. C.; Bala, M.; Curceanu, C.; Czerwinski, E.; Dulski, K.; Gajos, A.; Gorgol, M.; Del Grande, R.; Jasinska, B.; Kacprzak, K.; Kaplon, L.; Kisielewska, D.; Klimaszewski, K.; Korcyl, G.; Kowalski, P.; Kozik, T.; Krzemien, W.; Kubicz, E.; Mohammed, M.; Niedzwiecki, Sz.; Palka, M.; Pawlik-Niedzwiecka, M.; Raczynski, L.; Raj, J.; Rudy, Z.; Sharma, S.; Silarski, M.; Shivani; Shopa, R. Y.; Skurzok, M.; Wislicki, W.; Zgardzinska, B., EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 78, 970, 2018.
 • Evaluation of Single-Chip, Real-Time Tomographic Data Processing on FPGA SoC Devices, Korcyl, G.; Bialas, P.; Curceanu, C.; Czerwinski, E.; Dulski, K.; Gajos, A.; Glowacz, B.; Gorgol, Hiesmayr, B. C.; M.; Jasinska, B.; Kacprzak, K.; Kajetanowicz, M.; Kisielewska, D.; Kowalski, P.; Kozik, T.; Krawczyk, N.; Krzemien, W.; Kubicz, E.; Mohammed, M.; Niedzwiecki, Sz.; Pawlik-Niedzwiecka, M.; Palka, M., Raczynski, L.; Rajda, P.; Rudy, Z.; Salabura, P.; Sharma, NG; Sharma, S; Shopa, R. Y.; Skurzok, M.; Silarski, M.; Strzempek, P.; Wieczorek, A.; Wislicki, W.; Zaleski, R.; Zgardzinska, B., Zielinski, M.; Moskal, P.IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING 37, 2526-2535, 2018.
 • ESR and PALS detection of the dynamic crossover in the supercooled liquid states of short and medium-sized n-alkanes, Bartos, J; Zgardzinska, B; Svajdlenkova, H; Lukesova, M; Zaleski, R, CHEMICAL PHYSICS LETTERS 700, 102-107, 2018.
 • A New Approach to the Presentation of the Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy Results, n-Alkanes, Zgardzinska, B; Standzikowski, K, ACTA PHYSICA POLONICA A 132, 1496-1500, 2017.
 • Solid-state dynamics and single-crystal to single-crystal structural transformations in octakis(3-chloropropyl)octasilsesquioxane and octavinyloctasilsesquioxane, Kowalewska, A; Nowacka, M; Wlodarska, M; Zgardzinska, B; Zaleski, R; Oszajca, M; Krajenta, J; Kazmierski, S, PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 19, 27516-27529, 2017.
 • Spin probe dynamics in relation to free volume in crystalline organics from ESR and PALS: Cyclohexane, Svajdlenkova, H.; Zgardzinska, B.; Lukesova, M.; Bartos, J, CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 643, 98-102, 2016.
 • Phases and defects in 2-norbornylene. A positron study, Zgardzinska, B.; Gorgol, M.; Goworek, T., CHEMICAL PHYSICS LETTERS 658, 80-82, 2016.
 • Temperature-Induced Changes in the Nanostructure of Hydrogels Based on Reversibly Cross-Linked Hyperbranched Polyglycidol with B(OH)(4)(circle minus) Ions, Gosecki, M.; Zgardzinska, B.; Gosecka, M., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 120, 18323-18332, 2016
 • Hybrid TOF-PET/MRI local transceiver coil, Bartosz Głowacz, D. Alfs, T. Bednarski, P. Białas, E. Czerwiński, A. Gajos, M. Gorgol, B. Jasińska, D. Kamińska, G. Korcyl, P. Kowalski, T. Kozik, W. Krzemień, E. Kubicz, M. Mohammed, M. Pawlik-Niedźwiecka, S. Niedźwiecki, M. Pałka, L. Raczyński, Z. Rudy, O. Rundel, N.G. Sharma, M. Silarski, A. Strzelecki, Anna Wieczorek, W. Wiślicki, M. Zieliński, B. Zgardzińska, P. Moskal, PHYSICA MEDICA 32, 232, 2016.
 • Properties of n-eicosane-filled microcapsules with different morphology. Phase Change Materials studied by positron spectroscopy and complementary methods, Zgardzinska, B.; Filipek, M.; Fortuniak, W.; Mroczek P., MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 177, 79-91, 2016.
 • Structure, Dynamics, and Host-Guest Interactions in POSS Functionalized Cross-Linked Nanoporous Hybrid Organic-Inorganic Polymers, Pawlak, T.; Kowalewska, A.; Zgardzinska, B.; Potrzebowski, M.J., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 119, 26575-26587, 2015.
 • Positronium in solid phases of n-alkane binary mixtures, Zgardzinska, B.; Goworek, T., CHEMICAL PHYSICS, 458, 62-67, 2015.
 • The size of smallest subnanometric voids estimated by positron annihilation method. Correction to the Tao-Eldrup model, Zgardzinska, B., CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 622, 20-22, 2015
 • Investigation of PCM microcapsules at various temperatures and pressures by PALS method, Zgardzinska, B.; Tydda, M.; Blazewicz, A., Journal of Physics Conference Series, 618, 012028, 2015
 • Can Tao-Eldrup Model Be Used at Short o-Ps Lifetime?, Zgardzinska, B., ACTA PHYSICA POLONICA A, 125, 700-701, 2014.
 • Search for premelting at the end of positron track in ice, Zgardzinska, Bozena; Goworek, Tomasz, PHYSICS LETTERS A, 378, 915-917, 2014.