Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Bożena Zgardzińska

dr hab. Bożena Zgardzińska
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
INSTYTUT FIZYKI, ZAKŁAD METOD JĄDROWYCH
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
81 537-62-86
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje:


poniedziałek, godz. 8:00-9:00


czwartek, godz. 8:00-9:00

Adres

Instytut Fizyki UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, Zakład Metod Jądrowych, pok. 42B
20-031 Lublin