28 listopada na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom XI edycji Stypendium im. Leopolda Ungera połączona z dyskusją autorską wokół książki pt. „Polska publicystyka emigracyjna po 1945 roku” pod redakcją prof. Iwony Hofman i dr Justyny Maguś.

Uroczyste spotkanie poprowadziła przewodnicząca Kapituły, Profesor Iwona Hofman. W wydarzeniu uczestniczyli także Monika i Marek Unger oraz Mariola Berdychowska, którzy zwrócili się do zagrodzonych za pośrednictwem komunikatora on-line. Słowo do Laureatów wygłosił również Profesor Wojciech Ziętara, Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Fot. Michał Piłat

Stypendium w tym roku wręczono po raz 11. Nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł za reportaż pt. „Na zegarze piąta piętnaście” opublikowany w „Tygodniku Powszechnym” otrzymał Paweł Pieniążek, dziennikarz i reporter wojenny. Został doceniony za zapis codziennych zmagań narodu ukraińskiego w trudnym i wyczerpującym czasie wojny. Pieniążek z reporterską dokładnością rejestruje problemy zwykłych ludzi, zauważa nieustępującą potrzebę ocalenia dawnego życia. Z kolei Jan Tracz został wyróżniony dwutygodniowym stażem w dzienniku „Le Soir” w Brukseli. W gronie Laureatów znalazła się Magda Zalewska, która została nagrodzona jednomiesięcznym stażem w dzienniku „Gazeta Wyborcza” oraz Maria Sławińska – jednomiesięcznym stażem w tygodniku „Polityka”. Ponadto, stypendium w formie miesięcznego stażu w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Karpaczu otrzymali: Maciej Bylica, Agata Gaworek, Eleni Kryńska.

Po wręczeniu dyplomów laureatom, prof. Iwona Hofman przywołała słowa Leopolda Ungera będące przesłaniem dla młodych dziennikarzy:

„Jeśli poważna codzienna prasa drukowana, jedyna zdolna do szybkiego, a zarazem rzetelnego odcyfrowywania i wytłumaczenia sensu informacji, nie sprosta wyzwaniu technologii, to taka będzie demokracja, jakie będą telewizja i internet”. Profesor Hofman dodała: „I myślę, że na kanwie tej wypowiedzi, ale także katalogu cech dziennikarstwa poważnego, będziemy mogli opierać część naszej dyskusji poświęconej promocji książki Polska publicystyka emigracyjna po 1945 roku. Zanim to jednak nastąpi, dziękuję bardzo i jeszcze raz gratuluję wszystkim laureatom XI edycji Stypendium im. Leopolda Ungera”.

Fot. Michał Piłat

Tym samym otworzyła dyskusję autorską wokół książki pt. „Polska publicystyka emigracyjna po 1945 roku”, w której udział wzięli: mgr Jędrzej Bończak, dr Małgorzata Choma-Jusińska, dr Agata Fijuth-Dudek, dr Ewelina Górka, dr Justyna Maguś, prof. Ewa Maj, , dr Jan Olaszek, prof. Rafał Stobiecki, prof. Violetta Wejs-Milewska. Publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w 10. rocznicę śmierci Leopolda Ungera, która odbyła się w Lublinie w dniach 24-25 stycznia 2022 r.

Autorzy odnieśli się do zagadnienia znaczenia publicystyki w odniesieniu do poruszanych w tekstach wątków. Nawiązywali do sylwetek wybranych publicystów, tytułów prasowych i ich zawartości. Książka daje czytelnikom kompleksowe spojrzenie na problem publicystyki realizowanej w niezliczonej ilości tytułów prasowych i mediów emigracyjnych w ośrodkach, które wyznaczały pewne punkty odniesienia dla Polaków przebywających na uchodźstwie.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: lubelski oddział „Gazety Wyborczej”, Akademickie Radio Centrum i Telewizja Akademicka TV UMCS.


Laureaci XI edycji Stypendium im. Leopolda Ungera
Paweł Pieniążek
nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. złotych za reportaż „Na zegarze piąta piętnaście” opublikowany w „Tygodniku Powszechnym”;
Jan Tracz
dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”
Magda Zalewska
jednomiesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”;
Maria Sławińska
jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”;
Maciej Bylica, Agata Gaworek, Eleni Kryńska
stypendium w formie miesięcznego stażu w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Karpaczu.


 7 października 2022 roku podczas Kongresu Współpracy Transgranicznej w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Laureatom X edycji Stypendium im. Leopolda Ungera.

W tym roku decyzją Kapituły, nagroda pieniężna została przyznana Ewelinie Dernodze, która została doceniona za serię materiałów o tematyce społeczno-politycznej zrealizowanych dla telewizji WTK oraz Janowi Jęczowi za tekst pt. „Bawi cię to?” opublikowany w miesięczniku „Znak”.

W gronie wyróżnionych znajdują się również osoby, którym przyznano staże wraz z dofinansowaniem, są to: Barbara Gregorczyk – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”, Filip Kozłowski  - miesięczny staż w tygodniku „Polityka”;  Luiza Wieczorek – miesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”; Julia Bogucka i Mariusz Celmer – miesięczny staż w warszawskim biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Źródło: Kongres Współpracy Transgranicznej

Wydarzenie poprowadziła prof. Iwona Hofman, przewodnicząca Kapituły Stypendium, która przedstawiła związki Ungera z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz nawiązała do powstania programu. Następnie dr Justyna Maguś, sekretarz Kapituły Stypendium, opowiedziała o założeniach i misji Stypendium. Prof. Adam Daniel Rotfeld, członek Kapituły, podkreślił stałość programu i jego wpływ na gruntowanie doświadczenia zawodowego młodych ludzi. Honorowi Przewodniczący Kapituły Monika i Marek Unger pozytywnie odnieśli się do zaangażowania i pasji Laureatów. Wyrazili zadowolenie z przebiegu programu i podkreślili wysoki poziom składanych wniosków. Głos zabrał także Jarosław Kurski, uczeń Ungera, który nawiązał do biografii Patrona oraz wojny w Ukrainie. Podkreślił znaczenie wolnych mediów w kształtowaniu wiedzy o świecie.

Źródło: Kongres Współpracy Transgranicznej

W dalszej części spotkania Przewodnicząca Kapituły, prof. Iwona Hofman wręczyła dyplomy oraz listy gratulacyjne od Jego Magnificencji prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego, Rektora UMCS. Nagrodzeni Laureaci, dziękując za przyznane nagrody odnosili się do wyzwań zawodowych, w tym  znaczenia dziennikarstwa jakościowego, traktując to wyróżnienie jako zobowiązanie.

Spotkanie zakończył Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak, który pogratulował Laureatom dotychczasowych osiągnięć i życzył dalszych sukcesów.


Laureaci X edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

Ewelina Dernoga – nagroda pieniężna w wysokości 2,5 tys. złotych za serię materiałów o tematyce społeczno-politycznej zrealizowanych dla telewizji WTK
oraz Jan Jęcz  – nagroda pieniężna w wysokości 2,5 tys. złotych za tekst pt. „Bawi cię to?” opublikowany w miesięczniku „Znak”; 
Barbara Gregorczyk – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”
Luiza Wieczorek – jednomiesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”;
Filip Kozłowski – jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”;
Julia Bogucka i Mariusz Celmer – stypendium w formie miesięcznego stażu w warszawskim biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Karpaczu.


Wręczenie dyplomów Laureatom IX edycji Stypendium im. Leopolda Ungera odbyło się 25 stycznia 2022 r. i miało charakter zdalny. Wydarzenie było częścią programu dwudniowej konferencji pt. „Polska publicystyka emigracyjna po 1945 roku. W 10. rocznicę śmierci Leopolda Ungera”. Ceremonię poprowadziła prof. dr hab. Iwona Hofman, Przewodnicząca Kapituły, Marek Unger – syn Patrona oraz Mariola Berdychowska, przedstawicielka Kapituły Stypendium. W 2021 roku Stypendium otrzymali: Katarzyna Rodacka – nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych za reportaż pt. „Tłumacz umiera codziennie” opublikowany w Miesięczniku „Znak”; Jan Gawlik – jednomiesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”; Tomasz Sitarz – jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”; Jan Kroszka i Aleksandra Piwowarczyk – stypendium w formie miesięcznego stażu w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Warszawie. Obecni na spotkaniu Laureaci podzielili się wrażeniami z obytych staży i odnieśli się do dalszych planów zawodowych.

Uwieńczeniem obrad i uroczystości był panel dotyczący kondycji mediów w perspektywie międzynarodowej, który poprowadził redaktor Marian Turski, przyjaciel Leopolda Ungera i członek Kapituły Stypendium. W dyskusji uczestniczyli nagrodzeni w poprzednich edycjach Laureaci Stypendium, tj.: Tomasz Augustyniak, Magdalena Chodownik, Olivia Drost, Katarzyna Rodacka, Zbigniew Rokita. Uczestnicy debaty poruszyli zagadnienia wpisujące się w paradygmat dziennikarstwa poważnego. Mówili o potrzebie budowania dziennikarstwa jakościowego, jak również dziennikarstwa rozwiązań. Zwracali uwagę na mechanizmy funkcjonowania mediów i wynikające z tego ograniczenia. Przywoływali obrazy pandemii w odniesieniu do różnic kulturowych. Dzielili się refleksjami dotyczącymi do baniek informacyjnych. Formułowali uwagi na temat kryzysu dziennikarstwa, przedstawiali prognozy i zalecenia.


Laureaci IX edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

Katarzyna Rodacka nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. złotych za reportaż
pt. „Tłumacz umiera codziennie” opublikowany w Miesięczniku „Znak”;
Jan Gawlik
jednomiesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”;
Tomasz Sitarz
jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”;
Jan Kroszka i Aleksandra Piwowarczyk
stypendium w formie miesięcznego stażu w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Warszawie.

 


21 października 2020 r. odbyło się wydarzenie „Jerzy Giedroyc. W 20. rocznicę śmierci” organizowane przez Pracownię Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS. Podczas spotkania ogłoszono Laureatów VIII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. Poniżej publikujemy nagranie zarejestrowane za pomocą aplikacji Microsoft Teams.


 Laureaci VIII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

Zbigniew Rokita
– stypendium w formie nagrody pieniężnej w wysokości 5 tys. złotych za reportaż pt. „Rzeczpospolici” opublikowany w miesięczniku „Pismo. Magazyn Opinii”;
Magdalena Chodownik – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”;
Katarzyna Nakonieczna – jednomiesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”;
Paulina Zywar (Padzik) – jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”;
Maria Lipińska – obsługa prasowa podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.


W dniu 27 września w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom VII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. Do grona dotychczas nagrodzonych, dołączyły cztery kolejne osoby. Nagrodę główną, 5 tys. zł otrzymała Pani Martyna Słowik, która zaproponowała wykorzystanie środków stypendialnych na temat dotyczący stosunku Polaków do pracowników z innych państw, zatrudnionych na terenie Polski. Laureatka w cyklu reportaży chce opisać emocje, lęki, motywacje widoczne na styku wzajemnych relacji.

W grupie zwycięzców konkursu znaleźli się również: Maria Mazurek, która odbędzie dwutygodniowy staż w belgijskim dzienniku „Le Soir”, Dawid Dróżdż wyróżniony miesięcznym stażem w „Gazecie Wyborczej”, Anna Al-Araj nagrodzona miesięcznym stażem w tygodniku „Polityka” . 

Fot. Maciej Jaźwiecki

Podczas spotkania Profesor Iwona Hofman podkreśliła atrybuty dziennikarstwa, odnosząc się do Lectio doctoris Leopolda Ungera. Zauważyła, wskazując na rolę dziennikarstwa poważnego, że Patron Stypendium miał świadomość zmieniającej się „architektury mediów”. Jakość informacji zależna od tempa nadawania i wywoływanych emocji pogłębia chaos w odbiorze treści medialnych i powoduje spadek ich rangi, poszerzając pole nadużyć i manipulacji. Stypendium im. Leopolda Ungera jest okazją do refleksji nad stylem uprawiania zawodu dziennikarza, który oprócz ciężkiej pracy powinna określać ciekawość świata, rzetelność i poszanowanie wartości.


Laureaci VII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

Martyna Słowik – stypendium w wysokości 5 tys. złotych na realizację tematu
w formie publicystyki;
Maria Mazurek – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”;
Dawid Dróżdż – jednomiesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”;
Anna Al-Araj – jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 10 września w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom VI edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. Do grona dotychczas nagrodzonych dwudziestu siedmiu osób, dołączyło pięć kolejnych. Nagrodę główną, 5 tys. zł otrzymał Jakub Mejer, który zaproponował wykorzystanie środków stypendialnych na realizację reportażu dotyczącego słowackich korzeni Andy’ego Warhola.
W grupie zwycięzców konkursu znaleźli się również: Joanna Kukier, która odbędzie dwutygodniowy staż w belgijskim dzienniku „Le Soir”, Piotr Idem wyróżniony miesięcznym stażem w „Gazecie Wyborczej”, Małgorzata Sawa nagrodzona miesięcznym stażem w tygodniku „Polityka” oraz Anna Pawelczyk, która odbyła już staż w obsłudze prasowej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.
W spotkaniu wzięli udział członkowie Kapituły Stypendium, laureaci poprzednich edycji i znakomici goście m.in.: Dyrektor Organizacyjny Forum Ekonomicznego w Krynicy Mariola Berdychowska, Przewodnicząca Kapituły Stypendium prof. Iwona Hofman, redaktor Jarosław Kurski, redaktor Adam Michnik, prof. Jacek Purchla, korespondent dziennika „Le Soir” w Warszawie Romain Su, redaktor Marian Turski, dzieci Patrona Monika i Marek Unger. 


Laureaci VI edycji Stypendium im. Leopolda Ungera 

Jakub Mejer – stypendium w wysokości 5 tys. złotych na realizację tematu w formie publicystyki; 
Joanna Kukier – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”;
Piotr Idem – jednomiesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”;
Małgorzata Sawa – jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”;
Anna Pawelczyk – obsługa prasowa w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy. 


W dniu 15 września 2018 r., podczas obchodów 70. rocznicy wydania pierwszego numeru „Kultury” paryskiej w Lublinie, odbyła się gala poświęcona V edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. 

Iwona Hofman, przewodnicząca Kapituły, przedstawiła wyniki konkursu i zwróciła uwagę na wysoką jakość wniosków. Obecny na spotkaniu redaktor „Gazety Wyborczej” Jarosław Kurski podkreślił związki Ungera z „Gazetą Wyborczą” oraz nawiązał do Jego pracy w „Kulturze”, „RWE”, „Le Soir”. Redaktor tygodnika „Polityka” Marian Turski mówił o sztuce dziennikarskiej uprawianej przez Ungera i wskazywał na listy z Giedroyciem jako na studium przypadku pracy redaktorskiej, dające wskazówki do nauki zawodu. Przybyły z Paryża Wojciech Sikora wspomniał o znajomości z Patronem, podkreślał znaczenie humoru, który uwidaczniał się w publicystyce i listach oraz o zaufaniu Giedroycia do Ungera. Zaznaczał, że o randze dziennikarza świadczyła Jego fenomenalna kariera zawodowa. Głos zabrał także kapitan żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz, który docenił talent dziennikarski Ungera. Przywołując cechy charakteryzujące publicystykę „Brukselczyka”, użył określenia „żywe dziennikarstwo”. 
Na koniec Iwona Hofman wraz z Moniką i Markiem Ungerami wręczyli dyplom Laureatce Stypendium Magdalenie Idem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laureaci V edycji Stypendium im. Leopolda Ungera
Kaja Puto
– stypendium w wysokości 5 tys. złotych na realizację tematuw formie publicystyki;
Tadeusz Kolasiński – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”;
Magdalena Idem  – jednomiesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”; 
Martyna Siudak – jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”;
Natalia Kurek – staż w ramach obsługi prasowej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy. 


W dniu 21 września 2016 roku w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Laureatom IV edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. Nagrodę główną, 5 tys. zł na realizację tematu publicystycznego, otrzymał Tomasz Augustyniak, który zaproponował wykorzystanie środków stypendialnych na dokończenie powieści reporterskiej pod roboczym tytułem „Królestwo Buddy”. W tym celu zaplanował  dwumiesięczny wyjazd na Cejlon. W gronie zwycięzców Stypendium znaleźli się również: Ewelina Burda, skierowana na dwutygodniowy staż w belgijskim dzienniku „Le Soir”, Krzysztof Usakiewicz i Julian Kania nagrodzeni miesięcznym stażem w „Gazecie Wyborczej”, Aleksandra Pucułek, wybrana do odbycia miesięcznego stażu w tygodniku „Polityka” oraz Paulina Błaziak, która zakończyła już staż w obsłudze prasowej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera Iwona Hofman, Honorowy Przewodniczący Kapituły Stypendium Marek Unger i Laureat Tomasz Augustyniak, fot. Adam Stępień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci IV edycji Stypendium: Krzysztof Usakiewicz, Paulina Błaziak, Aleksandra Pucułek, Tomasz Augustyniak, Ewelina Burda, Julian Kania, fot. Adam Stępień

W spotkaniu wzięli udział członkowie Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera, w tym Marek Unger, Iwona Hofman, Jarosław Kurski, przyjaciele rodziny oraz dotychczasowi Laureaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominika Pietrzyk, Daniel Brzeszcz, Krzysztof Usakiewicz, Paulina Błaziak, Aleksandra Pucułek, Tomasz Augustyniak, Ewelina Burda, Julian Kania, Maciej Orłowski, fot. Adam Stępień


Nagrodzeni w IV edycji Stypendium im. Leopolda Ungera:
Tomasz Augustyniak
– stypendium w wysokości 5 tys. złotych na realizację tematu
w formie publicystyki;
Ewelina Burda – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”;
Krzysztof Usakiewicz, Julian Kania – jednomiesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”;
Aleksandra Pucułek – jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”;
Paulina Błaziakobsługa prasowa w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Miło nam poinformować, że Laureatka Stypendium im. Leopolda Ungera, Pani Oliwia Drost, jest autorką tekstu pt. Z Somalii do Polski: Do trzech razy sztuka, który ukazał się na portalu tygodnika "Wprost".
Serdecznie gratulujemy Pani Oliwii i zachęcamy do lektury:
https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10006649/Z-Somalii-do-Polski-Do-trzech-razy-sztuka.html


W dniu 7 września w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Laureatom III edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. Nagrodę główną, 5 tys. zł na realizację reportażu na temat uchodźców z Krymu, otrzymała Oliwia Drost. W gronie zwycięzców konkursu znaleźli się również: Daniel Brzeszcz, który odbędzie dwutygodniowy staż w belgijskim dzienniku „Le Soir”, Damian Zakrzewski nagrodzony miesięcznym stażem w „Gazecie Wyborczej”, Katarzyna Zając i Agnieszka Żądło nagrodzone miesięcznym stażem w tygodniku „Polityka” oraz Monika Dziedzina i Monika Kuropatwa, które odbędą staż w obsłudze prasowej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 

 

 

 

 

 

 

 


Daniel Brzeszcz, Jarosław Kurski, Oliwia Drost, Katarzyna Zając, Agnieszka Żądło, Iwona Hofman, Monika Unger, Marian Turski, fot. Justyna Maguś

Spotkanie rozpoczął redaktor Jarosław Kurski. Podkreślając dramat uchodźców, odniósł się do historii życia Leopolda Ungera, który „był wrażliwy na losy uchodźcy, bo sam był uchodźcą”. Następnie głos zabrał Adam Michnik, który przywołał etapy życia Patrona, zwracając uwagę na oddanie i moralność w pracy dziennikarza. Monika Unger tradycyjnie odczytała list swojej matki Matyldy Unger. Życząc laureatom owocnych staży i wspaniałych doświadczeń, umożliwiających im stanie się „dociekliwą generacją kształtującą opinię publiczną”, nawiązała do trudnej sytuacji uchodźców. Następnie przewodnicząca Kapituły, prof. Iwona Hofman, wraz z jej przedstawicielami, wręczyła laureatom dyplomy. Kolejno głos zabrali nagrodzeni, który z uznaniem odnosili się do dorobku dziennikarskiego Leopolda Ungera, dzielili się oczekiwaniami na temat staży oraz opowiadali o pasji i nadziei w osiąganiu sukcesów w zawodzie dziennikarza.

Na koniec prof. Iwona Hofman przeczytała fragmenty wykładu Leopolda Ungera, wygłoszonego podczas nadania mu doktora honoris causa UMCS  (2009 rok), na temat roli prasy drukowanej. W uroczystości uczestniczyli także dotychczasowi laureaci (Judyta Banaszyńska, Łukasz Goniak, Maciej Orłowski), którzy podzielili się wrażeniami związanymi z realizacją stypendiów.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Kapituły Stypendium i znakomici goście m.in.: Monika Unger, ks. Adam Boniecki, prof. Iwona Hofman (Przewodnicząca Kapituły), Alicja Kapuścińska, Jarosław Kurski, Adam Michnik, Marian Turski, Marcin Wojciechowski.


Nagrodzeni w III edycji Stypendium im. Leopolda Ungera:

Oliwia Drost – stypendium w wysokości 5 tys. złotych na realizację tematu w formie publicystyki;
Daniel Brzeszcz – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”;
Damian Zakrzewski – jednomiesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”;
Katarzyna Zając, Agnieszka Żądło – jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”;
Monika Dziedzina, Alicja Kuropatwa – obsługa prasowa w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy.


23 września w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Laureatom II edycji Stypendium im. Leopolda Ungera.
Nagrodę główną, 5 tys. zł na realizację reportażu na temat ekspansji rosyjskiej, otrzymała Paulina Pacuła.
W gronie zwycięzców konkursu znaleźli się również: Dominika Pietrzyk, która odbędzie dwutygodniowy staż w „Le Soir”, Agnieszka Bąder (z UMCS) i Karol Kopańko nagrodzeni miesięcznym stażem w „Gazecie Wyborczej” oraz Judyta Banaszyńska wyróżniona miesięcznym stażem w tygodniku „Polityka”.

 

 

 

 

 

 

 

 


Agnieszka Bąder, Paulina Pacuła, Dominika Pietrzyk, Judyta Banaszyńska oraz prof. Iwona Hofman, fot. J. Maguś

Spotkanie rozpoczął Jarosław Kurski, który przywitał wszystkich gości, a następnie przedstawił zawiłą i bolesną biografię Leopolda Ungera. Kolejno głos zabrał Adam Michnik, który z uznaniem odniósł się do roli jaką Unger odgrywał jako dziennikarz, przytaczając wspomnienia i anegdoty. Marek Unger (syn Patrona) odczytał list swojej matki Matyldy Unger, osoby bardzo zaangażowanej w powstanie Stypendium. Następnie przewodnicząca Kapituły, prof. Iwona Hofman (kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu), wraz z jej przedstawicielami, wręczyła laureatom dyplomy i przeczytała fragmenty kilku niepublikowanych listów z korespondencji między L. Ungerem a Jerzym Giedroyciem. Listy te odzwierciedlają styl współpracy i świadczą o dużej zażyłości między Brukselczykiem a Redaktorem.
W uroczystości uczestniczyli także zeszłoroczni laureaci, którzy podzielili się doświadczeniami i wrażeniami zdobytymi podczas realizacji stypendiów. Olga Bierut, która otrzymała nagrodę pieniężną na realizację reportażu o Abchazji, opowiedziała o rozwoju kariery zawodowej po publikacji tekstu pt. „Prezydent nie lubi poniedziałków” w „Dużym Formacie”. Podobnie Łukasz Goniak (staż w „Le Soir”) i Małgorzata Osowiecka (staż w „Polityce”) z uznaniem mówili o możliwościach jakie dało im stypendium.

 

 

Zeszłoroczny laureat Łukasz Goniak oraz prof. Iwona Hofman,  Monika Unger, Marek Unger, Jarosław Kurski, fot. J. Maguś

W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Kapituły Stypendium oraz znakomici goście m.in.: Monika Unger, Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Boniecki, Alicja Kapuścińska, prof. Jacek Purchla, prof. Adam Daniel Rotfeld, Janusz Sepioł, Marian Turski. 


 

Nagrodzeni w II edycji Stypendium im. Leopolda Ungera:

  1. Paulina Pacuła – stypendium w wysokości 5 tys. złotych na realizację tematu w formie publicystyki.
  2. Dominika Pietrzyk – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”.
  3. Agnieszka Bąder – jednomiesięczny staż w „Gazecie Wyborczej”.
  4. Karol Kopańko – jednomiesięczny staż w „Gazecie Wyborczej”.
  5. Judyta Banaszyńska – jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka". 

9 stycznia 2014 r. w „Dużym Formacie”, dodatku do „Gazety Wyborczej”, ukazał się tekst laureatki Stypendium im. Leopolda Ungera Olgi Bierut pt. Prezydent nie lubi poniedziałków.

Kliknij, aby powiększyć


3 września 2013 r. w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów laureatom Stypendium im. Leopolda Ungera. W spotkaniu oprócz laureatów uczestniczyli m.in.: Monika Unger i Marek Unger – dzieci Patrona, prof. Jerzy Pomianowski, prof. Adam Daniel Rotfeld, Alicja Kapuścińska, Adam Michnik, członkowie Kapituły Stypendium oraz grono przyjaciół Leopolda Ungera.

Przemowa Marka Ungera, fot. J. Maguś

Pierwszy zabrał głos Jarosław Kurski, który podkreślał związki L. Ungera z „Gazetą Wyborczą”. Zaznaczył, że L. Unger stał się nieprzemijającym wzorem dziennikarstwa. W podobnym tonie wypowiedział się Adam Michnik, określając Ungera jako fenomen i osobowość w uprawianiu sztuki dziennikarskiej. Marek Unger w liście od Matyldy Unger - żony Patrona - podziękował za zaangażowanie w powstanie stypendium prof. Iwonie Hofman, Jarosławowi Kurskiemu oraz członkom Kapituły. Zaznaczył, że pomysł powstania Stypendium nie miał na celu postawienia pomnika Patronowi, ale jest to swego rodzaju „odwet” dla młodych adeptów dziennikarstwa, gdyż Unger był zawsze bardzo wymagającym nauczycielem. Zdaniem syna to ciężka praca i poczucie humoru decydowały o powodzeniu zawodowym jego ojca.

Prof. Adam Daniel Rotfeld wręcza dyplom laureatce Stypendium Pani Oldze Bierut, fot. J. Maguś

W kolejnej części spotkania przewodnicząca Kapituły prof. I. Hofman podziękowała wszystkim osobom odpowiedzialnym za formalną stronę Stypendium, a następnie odczytała i wręczyła laureatom listy gratulacyjne od Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego. Część oficjalną uroczystości zakończyło krótkie przemówienie Jerzego Pomianowskiego, który wyraził radość z możliwości spotkania wyróżnionych młodych dziennikarzy oraz rodziny Patrona, którego nazwał przyjacielem i nauczycielem. Dyskusje oraz wspomnienia kontynuowano w kuluarach.

Monika Unger i prof. Iwona Hofman składają gratulacje laureatowi Stypendium Panu Łukaszowi Goniakowi, fot. J. Maguś


Nagrodzeni w I edycji Stypendium im. Leopolda Ungera:

  1. Olga Bierut – stypendium w wysokości 5 tys. zł na realizację reportażu o Gruzji.
  2. Łukasz Goniak – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”.
  3. Maciej Orłowski – miesięczny staż w „Gazecie Wyborczej”.
  4. Małgorzata Osowiecka – miesięczny staż w tygodniku „Polityka”.