Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ewa Głażewska

dr hab. Ewa Głażewska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ I NAUK O SZTUCE, INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Funkcje
Dyrektor Instytutu, p.o. Kierownika Katedry
Telefon
81 5375178
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl/
www.naukiokulturze.umcs.pl
Konsultacje

 


Konsultacje w semestrze letnim:


wtorek 12.15-13.15 (p. 22)


Środa 11.30-12.30 (p. 22)


 Szanowni Państwo, 


informuję, że w najbliższym tygodniu środowe konsultacje (tj. w dn. 10.05.) wyjątkowo przenoszę, w związku z innymi obowiązkami służbowymi, na poniedziałek (8.05.) w godz. 8.00-9.00 (MS Teams).


Zapraszam do kontaktu


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskie 4
20-031 Lublin

O sobie

Profesor nadzwyczajny UMCS, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UMCS.

Senator UMCS w kadencji 2020-2024.

Ekspert Zespołu Nauk Humanistycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie: nauki o kulturze i religii.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze.

Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UMCS.

Zainteresowania naukowe: antropologia kulturowa, socjologia kultury, komunikacja niewerbalna, badania nad płcią w ujęciu społeczno-kulturowym, komunikacja międzykulturowa.

Autorka pierwszej powojennej monografii dotyczącej zwyczaju kuwady.

Współautorka podręcznika akademickiego z zakresu komunikacji niewerbalnej.

Kierownik merytoryczny anglojęzycznych studiów magisterskich "Intercultural communication in education and the workplace" - zob. więcej na temat studiów http://www.umcs.pl/en/intercultural-communication-in-education-and-the-workplace,14666.htm Projekt realizowany jest ze środków unijnych.

Przewodnicząca Rady Programowej studiów II stopnia "Intecultural communication in education and the workplace" (2018).

Przewodnicząca Rady Programowej studiów II stopnia "Technologie cyfrowe w animacji kultury" (2016).

 

Dla zainteresowanych zwyczajem kuwady podaję link do rozmowy wyemitowanej przez TVP Lublin w programie kulturalnym "Afisz"http://lublin.tvp.pl/19578483/8-kwietnia-2015

 

 


Działalność naukowa

Publikacje:

Monografie naukowe i podręczniki akademickie:

Ewa Głażewska, Małgorzata Karwatowska, Humor w "czasach zarazy", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2023, ss. 266.

Ewa Głażewska, Małgorzata Karwatowska, Maska w "czasach zarazy". Covidowe wizerunki masek - typologie i funkcje, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ss. 206.

Ewa Głażewska, Magdalena Grabias (red.), Wizualność w kulturze. Tom 1. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, ss. 160.

Ewa Głażewska, Kuwada. Egzotyczny zwyczaj w nowej odsłonie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 320.

Ewa Głażewska, Urszula Kusio, Komunikacja niewerbalna – płeć i kultura. Wybór zagadnień, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 255.

Ewa Głażewska, Płeć i antropologia. Kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 223.

 

Wybrane rozdziały w podręcznikach akademickich, pracach zbiorowych, materiałach pokonferencyjnych, artykuły w czasopismach naukowych:

1. Kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead, [w:] Alicja Kuczyńska (red.), Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 2479, Wrocław 2002, s. 129-142.

2. Asymetria w kulturowej ewaluacji płci – podstawowe dychotomie: natura/kultura, sfera prywatna/sfera publiczna, produkacja/reprodukcja, [w:] Alicja Kuczyńska, Elżbieta K. Dzikowska (red.), Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II. Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 5. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2572, Wrocław 2004, s. 218-231.

3. Androgynia w kontekście Gender Studies, [w:] Urszula Kusio (red.), Kulturowe wyzwania XXI wieku. Szkice z socjologii, antropologii i psychologii społecznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 71-82.

4. AINE IMOAZIRI – rytuały inicjacyjne związane z pierwszą menstruacją na wyspie Manam, jako egzemplifikacja van Gennepowskiego rytuału przejścia, [w:] Marian Filipiak, Maciej Rajewski (red.), Rytuał – przeszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 251-266.

5. Komunikacja niewerbalna między płciami jako komunikacja międzykulturowa, [w:] Urszula Kusio (red.), Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 352-393.

6. Krzysztof Jarosław Brozi jako popularyzator antropologii kulturowej,[w:] Bogumiła Truchlińska, Andrzej Radomski (red.), Antropologia integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa Jarosława Broziego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 43-52.

7. Przestrzenie płci, [w:] Andrzej Radomski, Bogumiła Truchlińska (red.), Męskość w kulturze współczesnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 182-191.

8. Socjalizacja do płci – aspekty społeczno-kulturowe, [w:] Marian Filipiak (red.), Wprowadzenie do socjologii kultury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 221-236.

9. Owłosiony mężczyzna i  bezwłosa kobieta czyli dokąd zmierzamy? Genderowe znaczenie włosów, [w:] Magdalena Dąbrowska, Andrzej Radomski (red.), Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, Lublin 2010, s. 42-54.

10. Symboliczne stawanie się ojcem – perspektywa antropologiczna, [w:] Anna Biała, Mariusz Gwozda, Jolanta Kociuba, Ewa Krawczak, Urszula Kusio (red.), Człowiek wobec uniwersum, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 163-174.

11. Homo hapticus, [w:] Anna Biała, Mariusz Gwozda, Jolanta Kociuba, Ewa Krawczak, Urszula Kusio (red.), Człowiek wobec uniwersum, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 67-78.

12. Kuwada – plemienni ojcowie we współczesnej odsłonie, [w:] Jan Adamowski, Marta Wójcicka (red.), Tradycja w kontekstach kulturowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin  2011, s. 57-69.

13. Socjalizacja do płci – aspekty społeczno-kulturowe, [w:] Marian Filipiak (red.), Wprowadzenie do socjologii kultury, Wydawnictwo UMCS, wyd. II, Lublin 2012, s. 221-236.

14. Kompetencje międzykulturowe w komunikacji, [w:] Helena Czakowska, Mariusz Kuciński (red.), Dialog kultur, cywilizacji i religii, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, s. 353-373.

15. Stanisław Ciszewski – polski badacz kuwady, Czasopismo Naukowe „Kultura i Historia” nr 24, 2013 – pismo internetowe (punktowane: 7 pkt), 22 strony

16. Empatia międzykulturowa. Znaczenie niewerbalnych kompetencji międzykulturowych w komunikacji, [w:] Jan Adamowski, Marta Wójcicka (red.), Wartości w języku i kulturze, t. 8, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 137-152.

17. Ojcostwo in statu nascendi. Nowy model polskiego ojca, [w:] Urszula Kusio (red.), Labirynty kultury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 69-86.

18. Współczesny polski „świeżo upieczony” ojciec/tato – analiza na przykładzie portali internetowych dla rodziców, [w:] Marta Wójcicka, Małgorzata Dziekanowska (red.), Tożsamości społeczno-kulturowe – kreacja i komunikacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

19. Kiedy komunikacja staje się nieprzyjemna. Perspektywa interakcyjna, [w:] Robert Bubczyk, Barbara Hołub (red.), Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

20. Inny/obcy jako uosobienie diabła, "Kultura i Historia" nr 32, 2017.

21. Uroczne spojrzenie – kulturowe wyobrażenia na temat mocy tkwiącej w oczach, Kultura i Historia", nr 33, 2018.

22. Marek Zybura, Der Geist Polonias. Dwa wieki recepcji kultury polskiej w Niemczech 1741–1942 [Der Geist Polonias. Two Centuries of Reception of Polish Culture in Germany 1741–1942], "The Polish Review" t. 61, 2020 (w języku angielskim).

23. Męska wirtualna "communitas". Internetowe odsłony syndromu kuwady, [w:] Ewa Głażewska, Magdalena Grabias (red.), Ścieżki kultury t. 1: Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, s. 127-137.

24. Wartość kompetencji międzykulturowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska", sectio N – Educatio Nova, nr 5, s. 327-341.

 

 


Ogłoszenia

 dodatkowy adres emailowy: ewag@lu.onet.pl