Obowiązkowe szkolenia dla studentów – termin dodatkowy

Dla studentów I roku, którzy jeszcze nie uzyskali zaliczeń ze szkoleń ogólnouniwersyteckich on-line w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów,
 • przysposobienia bibliotecznego

zostanie uruchomiony dodatkowy termin na rozwiązanie testów zaliczeniowych: 15–28 lutego 2021 r. (do końca poprawkowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej).

Aby rozwiązać test i uzyskać zaliczenie, student powinien:

 1. zalogować się na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS: https://kampus.umcs.pl (logowanie jak do systemu USOS)
 2. wejść w: Szkolenia ogólnouniwersyteckie > Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS po zakończeniu poprawkowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej (po zamknięciu testów zaliczeniowych) w dniach 15.03.2021.

Szkolenia są administrowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia (e-mail: kampus@umcs.pl, e-konsultacje: link, tel. 0-81 537 61 81)

  Aktualności

  Autor
  Lidia Jarska
  Data dodania
  15 lutego 2021