Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Lidia Jarska

mgr Lidia Jarska
Stanowisko
specjalista
Jednostki
BIURO DS. ZDALNEGO KSZTAŁCENIA
Telefon
5376181
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje dla Studentów w roku akademickim 2020/2021:


na Wirtualnym Kampusie
po uprzednim uzgodnieniu drogą e-mailową

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, p. 1410
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie

1999-2004 - prawo, Wydział Prawa i Administracji UMCS, magisterium "Wzory przemysłowe jako przedmiot ochrony prawnej", promotor - prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska
2004-2008 - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Wydział Humanistyczny UMCS, magisterium "Publikacje w Internecie - rozpowszechnianie a ochrona praw autorskich", promotor - prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek
2011-2012 - studia podyplomowe „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej”, UMCS


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

- prawo w działalności informacyjnej
- prawo autorskie
- literatura naukowa on-line, Open Access
- e-źródła informacji prawnej
- regulacje prawne dotyczące Internetu
- kolekcje cyfrowe online instytucji naukowych i instytucji kultury
- media społecznościowe
- marketing społecznościowy

Konferencje

 1. "Biblioteka, książka, informacja i internet 2010", międzynarodowa konferencja naukowa, UMCS, Lublin 18-19 listopada 2010 (referat: Serwisy Web 2.0 - odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich w Internecie)
 2. "Bibliotekarz w sieci", konferencja naukowa, Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, Filia w Lipsku, Lipsko 11 maja 2011 (referat: Dyskusje online jako narzędzie integracji bibliotekarzy i użytkowników bibliotek)
 3. "Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II", Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Opole 16 - 17 listopada 2011, (referat: Internetowe forum dyskusyjne - platforma informacyjna i komunikacyjna między bibliotekarzami a czytelnikami)
 4. "W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką" , Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 23-25 listopada 2011, (referat: Charakterystyka komunikatu obrazowego w fantastyce literackiej na przykładzie grafiki ilustracyjnej książek lubelskiego wydawnictwa Fabryka Słów  - współaut. z G. Piechotą)
 5. VI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" pod hasłem: "Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek", Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Gdańsk 17-18 maja 2012, (referat: „Notatki błyskawiczne” - kilka słów o kopiowaniu (nie tylko fragmentów) bibliotecznych egzemplarzy dzieł chronionych prawem autorskim)
 6. „Biblioteka, książka, informacja i internet 2012", konferencja naukowa, UMCS, Lublin 9-10 października 2012 (referat: Jeszcze inspiracja czy już plagiat? Korzystanie z cudzej twórczości w nowych realiach pracy bibliotekarza)
 7. „Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku” Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych, UMCS, Lublin 24-25 października 2013 (referat: Książka czy gadżet? Jak nowe technologie zmieniają oblicze książki)
 8. „Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu 20 lat później”, konferencja naukowa, UWM, Olsztyn 20 maja 2014 (referat: Polub, skomentuj, udostępnij – narzędzia aktywizowania społeczności fanów na Facebooku)
 9. „70 tajemnic Internetu na 70-lecie UMCS”, konferencja naukowa, UMCS, Lublin 30 maja 2014 (referat: Od "słit foci" do memu, czyli jak chronić swój wizerunek w sieci)
 10. II Konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego „Czy tylko internet? Twórcze sposoby na promocję biblioteki”, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, 9 października 2014 (referat: Media społecznościowe jako narzędzie promocji zbiorów bibliotecznych)
 11. "Biblioteka, książka, informacja i internet 2014", konferencja naukowa, UMCS, Lublin 16-17 października 2014 (referat: Pracownik naukowy w sieci - charakterystyka wybranych portali wymiany poglądów i wyników badań)
 12. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Homo communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki", UMK, Toruń 25-26 czerwca 2015 (referat: Pracownik naukowy w mediach społecznościowych - od popularyzacji nauki do kreowania wizerunku)
 13. "Kultura książki w humanistyce współczesnej. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego", Uniwersytet Wrocławski, 23-24 listopada 2016 r. (referat: Polubić rękopisy i starodruki - wirtualne życie dawnej książki w mediach społecznościowych - współat. G. Piechotą)
 14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje", UMCS, Lublin, 12-13 października 2017 r. (referat: "Rękopisy nie płoną." Dawna książka w mediach społecznościowych")

Publikacje

 1. Lichwa, "Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS", 2001, nr 6, s. 17-23
 2. Fryderyk Chopin w Bibliotece i Muzeum UMCS, "Wiadomości Uniwersyteckie", czerwiec 2010, nr 7/166, s. 56
 3. Serwisy Web 2.0 - odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich w Internecie [w:] Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2010  pod red. Z. Osińskiego, Lublin 2010, s. 138-154
 4. Wielki świat w małym mieście. Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie i jej rola w kształtowaniu kulturalnych postaw lokalnej społeczności, A. Rybak, współaut. [w:] Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych. Teoria i praktyka  pod red. A. Has-Tokarz i R. Malesy, Lublin 2011, s. 74-85
 5. Internetowe forum dyskusyjne - platforma informacyjna i komunikacyjna między bibliotekarzami a czytelnikami [w:] Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II pod red. W. Matwiejczuk i D. Szewczyk-Kłos, Opole 2012, s. 247-269
 6. Charakterystyka komunikatu obrazowego w fantastyce literackiej na przykładzie grafiki ilustracyjnej książek lubelskiego wydawnictwa "Fabryka Słów", G. Piechota, współaut.[w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką pod red. M. Komzy przy współudziale E. Jabłońskiej-Stefanowicz i E. Repucho, Wrocław 2012, s. 105-124
 7. Konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”, "Wiadomości Uniwersyteckie", listopad 2012, nr 9/189, s. 44
 8. Kopiowanie bibliotecznych egzemplarzy dzieł chronionych prawem autorskim w kontekście wewnętrznych uregulowań bibliotek [w:] Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek pod red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2013, s. 119-134
 9. Plagiat a działalność biblioteczna. Postrzeganie problematyki plagiatu przez studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie [w:] Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2012 pod red. Z. Osińskiego, R. Malesy, Lublin 2013, s. 149-168
 10. Inicjatywy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS na Facebooku, "Folia Bibliologica" 2013/2014, vol. LV/LVI, s. 193-210
 11. Książka czy gadżet? Wpływ nowych technologii na zmianę oblicza książki – próba analizy zjawiska z uwzględnieniem problematyki prawnej [w:] Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku pod red.A. Has-Tokarz, R. Malesy, Lublin 2014, s. 125-139
 12. Pracownik naukowy w Sieci – charakterystyka wybranych portali wymiany poglądów i wyników badań [w:] Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2014 pod red. Z. Osińskiego, R. Malesy, S. D. Kotuły, Lublin 2015, s. 123-140
 13. Infobrokerstwo klasyczne i systemowe – rozważania interdyscyplinarne, "Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2016, nr 1, s. 253-267
 14. Pracownik naukowy w mediach społecznościowych – od popularyzacji nauki do kreowania wizerunku, "Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2016, nr 2, s. 201-238

Działalność na rzecz Uniwersytetu

 1. Fryderyk Chopin w słowach, obrazach, dźwiękach, "Biuletyn Biblioteki Uniwersyteckiej UMCS" rok akademicki 2010/2011, http://bg.umcs.lublin.pl/nowa/chopin_wyst.php
 2. Wieczór z Chopinem, "Biuletyn Biblioteki Uniwersyteckiej UMCS" rok akademicki 2010/2011, http://bg.umcs.lublin.pl/nowa/chopin_2.php
 3. Praca w instytutowych zespołach ds. jakości kształcenia
 4. Organizacja konferencji naukowych: Biblioteka, książka, informacja i internet 2012 oraz Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku
 5. Udział w przygotowaniu projektu nowych kierunków studiów: Informacja w e-społeczeństwie oraz Informatologia stosowana
 6. Redakcja profili
  oraz założenie i redakcja profilu Książka rękopiśmienna, inkunabuł, starodruk w serwisie społecznościowym Facebook
 7. Redakcja profilu  Wirtualny Kampus UMCS w serwisie społecznościowym Facebook
 8. Redakcja profilu czasopisma naukowego Educatio Nova w serwisie społecznościowym Facebook (12.2019-01.2021)
 9. Opieka merytoryczna nad studenckimi profilami Architektura informacji UMCS na Facebooku, Instagramie i Twitterze (w ramach zajęć media społecznościowe i marketing społecznościowy)
 10. Założenie i administrowanie grupą dyskusyjną UMCS czyta! w serwisie społecznościowym Facebook
 11. W latach 2013-2018 opiekun Koła Naukowego Infobrokeringu i Nowych Technologii "InfoHunters"