Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”

Centrum Promocji UMCS i Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS zapraszają do udziału w IV Edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted”.

Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted” po raz pierwszy odbył się 3 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zarówno pierwsza, jak i kolejne edycje wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. W 2017 roku udział w teście wzięło ponad 100 osób, zaś w ubiegłym roku do konkursu przystąpiło aż 200 uczestników.

W dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 09:00 na Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbędzie się IV Edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted”. Poprzez udział w konkursie po raz kolejny uczestnicy otrzymają szansę na sprawdzenie umiejętności językowych oraz wiedzy z zakresu kultury anglosaskiej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych z całego kraju, którzy ukończyli 16 lat i nie są studentami, absolwentami i pracownikami anglistyki, amerykanistyki i lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych.

Na uczestników czeka 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru na poziomie B2/C1. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Udział w teście jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona (400 osób). Dla laureatów organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, a dla pozostałych – okazjonalne dyplomy i upominki.

Zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 10 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Zapisy prowadzone są przy użyciu formularza zgłoszeniowego.

Regulamin wydarzenia »

Patronat honorowy nad IV Edycją Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” objęli JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw., Prorektor ds. Kształcenia UMCS. Głównym organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji UMCS i Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

Głównym organizatorem IV Edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” jest Centrum Promocji UMCS i Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski,
dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw., Prorektor ds. Kształcenia UMCS.

Partnerzy medialni: Akademickie Radio Centrum Lublin, Telewizja Akademicka TV UMCS.

Sponsorem nagród w konkursie jest Santander Universidades.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do podjęcia wyzwania i sprawdzenia swoich umiejętności językowych.


Kontakt w sprawach merytorycznych:
mgr Maja Mościcka
e-mail: maja.moscicka@poczta.umcs.lublin.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
dr Monika Baczewska-Ciupak
e-mail: m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 28 84

IV Edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” (14.06.2019 r.) - Formularz zgłoszeniowy

*Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia ukończyła 16 lat.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął.

    Aktualności

    Data dodania
    13 maja 2019