IV Edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” (14.06.2019 r.) - Formularz zgłoszeniowy

*Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia ukończyła 16 lat.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął.