Warsztaty dla studentów: „Edukacja międzykulturowa”

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS zaprasza wszystkich studentów do udziału w warsztatach „Edukacji międzykulturowej” .

Koncepcja warsztatów została przygotowana przez Zespół Trenerski projektu „Między Innymi” składający się z doświadczonych trenerek i trenerów, coachów oraz psycholożek i psychologów międzykulturowych, mających wieloletnią praktykę w pracy z młodzieżą z Polski i z zagranicy, jak również osobiste doświadczenia życia i pracy w innej kulturze. Jest ona rezultatem wieloletnich doświadczeń szkoleniowych zespołu, a także analizy najnowszych trendów w edukacji formalnej i pozaformalnej oraz dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących strategii rozwoju Europy.

Termin: 12-13 kwietnia 2019 r. oraz 17-18 maja 2019 r.

Czas trwania: 4 moduły po 8 godz. dydaktycznych (po 6 godz. zegarowych) - razem 32 godz.

Start: godz. 10.00 (piątek) i godz. 9.00 (sobota)

Miejsce: sala nr 52, ul. Narutowicza 12, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Zapisy: na adres e-mail agata.swidzinska@poczta.umcs.lublin.pl (wg kolejności zgłoszeń – proszę podać rok i kierunek studiów)

Uwaga! Warunkiem zapisania się na warsztaty jest deklaracja uczestnictwa w czterech komplementarnych modułach.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty.

 Tematyka warsztatów:

I Moduł: „Wstęp do edukacji międzykulturowej” obejmuje:

 • Wyjaśnienie pojęć takich jak „kultura”, „wielokulturowość” „międzykulturowość” i „edukacja międzykulturowa”;

 • Zjawiska występujące na styku kultur i strategie radzenia sobie z nimi: różnice międzykulturowe, stereotypy, uprzedzenia;

 • Możliwość realizacji projektów międzykulturowych z wykorzystaniem środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i programu „Erasmus+ Młodzież”.

II Moduł: „Stereotypy i ich wpływ na relacje międzykulturowe” obejmuje:

 • Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji w różnych kontekstach międzykulturowych (edukacyjnym, zawodowym, prywatnym);

 • Pogłębianie wiedzy nt. wymiarów kultury, stereotypów i uprzedzeń oraz zrozumienie ich wpływu na współpracę międzykulturową;

 • Zrozumienie i pogłębienie umiejętności analizowania wartości, norm i zachowań występujących w różnych kulturach;

 • Doskonalenie umiejętności odczytywania komunikatów zgodnie z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym;

 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z nieporozumieniami i trudnymi sytuacjami w różnych kontekstach międzykulturowych.

III Moduł: „O sile słów. Rola języka w opisywaniu i rozumieniu świata”:

 • Rola języka w opisywaniu i rozumieniu świata;

 • „Tureckie kazanie”, „czeski film” i „angielska flegma” – o wpływie powiedzeń i przysłów na wizerunek i ocenę przedstawicieli/ek różnych kultur i narodów;

 • Analiza bajek i powieści dla dzieci pod kątem języka wykorzystanego do opisu przedstawicieli/ek innych kultur i narodów;

 • Od mowy nienawiści do eksterminacji – o braku reakcji prowadzącym do eskalacji i drastycznych przejawów uprzedzeń (na bazie Piramidy nienawiści Gordona Allporta);

 • Język równościowy jako tworzenie sprawiedliwych norm językowych odzwierciedlających równość i różnorodność świata.

IV Moduł: „Edukacja międzykulturowa jako narzędzie rozumienia wyzwań współczesnego świata – perspektywa globalna”:

 • Zrozumienie, skąd pochodzi nasza wiedza o większości świata:

  • refleksyjna analiza tekstów kultury polskiej i europejskiej – powrót do kolonialnych źródeł współczesnych przekonań o ludziach, miejscach, kulturach i niebezpieczeństwo jednej historii;

  • „to nie brak wiedzy jest problemem, ale z góry przyjęte uprzedzenia” – zestawienie faktów o współczesnym świecie z potocznymi przekonaniami i refleksja jak używać aktualnej wiedzy, by przeciwdziałać uprzedzeniom;

  • analiza języka przekazów medialnych i ich wpływu na kształtowanie obrazu świata, czyli jak można nami sterować grając na emocjach.
 • Wprowadzenie perspektywy praw człowieka jako podstawy i narzędzia edukacji międzykulturowej – odniesienie ich do pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą;

 • Analiza wpływu, jaki rozumienie globalnych współzależności ma na zmniejszanie uprzedzeń;

 • Co się zmieni, kiedy poznam Twoją historię? – przejście od potocznego obrazu świata do osobistych złożonych narracji oraz poznanie ich zastosowania w przezwyciężaniu stereotypów;

Opcja: cały moduł może być poświęcony zagadnieniom migracji i uchodźstwa.

  Aktualności

  Data dodania
  5 kwietnia 2019