Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Monika Sobolewska-Jaksim

Stanowisko
starszy referent
Jednostki
BIURO DS. KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Telefon
081 537 54 92
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

7:15-15:15

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, Rektorat, X piętro, pok. 1002, 20-031 Lublin