Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego

O Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego

Współpracujemy ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnościami oraz osobami doświadczającymi kryzysów zdrowia psychicznego. Prowadzimy doradztwo i szkolenia z zakresu efektywnego uczenia się i wykorzystania czasu studiów. 

Misją Biura jest:

  • integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim,
  • wyrównanie szans edukacyjnych,
  • likwidowanie barier oraz przeciwdziałanie wykluczeniu,
  • dostosowanie procesu dydaktycznego do studentów/doktorantów o różnych potrzebach wynikających ze stanu zdrowia.

W czasie dyżurów udzielamy porady związanych ze studiowaniem oraz pomagamy rozwiązywać różne, indywidualne problemy. Wszystkim studentom zapewniamy dyskrecję i przyjemną atmosferę.

Dla kogo działamy?

  • Dla studentów i doktorantów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  • Dla osób przewlekle chorych 
  • Dla studentów i doktorantów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego
  • Dla studentów i doktorantów pragnących znosić „bariery” w środowisku akademickim
  • Dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych Uniwersytetu

Nasi pracownicy

Kontakt

DS „Helios” - pok. 9 (parter)
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel.: (81) 537-58-90
e-mail:
punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Ze względu na pandemię zaleca się kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz poprzez fanpage na Facebooku.

Godziny konsultacji: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00