Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

O Zespole

Współpracujemy ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnościami oraz osobami doświadczającymi kryzysów zdrowia psychicznego. Prowadzimy doradztwo i szkolenia z zakresu efektywnego uczenia się i wykorzystania czasu studiów. 

Misją Zespołu jest:

- integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim,

- wyrównanie szans edukacyjnych,

- likwidowanie barier oraz przeciwdziałanie wykluczeniu,

- dostosowanie procesu dydaktycznego do studentów/doktorantów o różnych potrzebach wynikających ze stanu zdrowia.

W czasie dyżurów udzielamy porady związanych ze studiowaniem oraz pomagamy rozwiązywać różne, indywidualne problemy. Wszystkim studentom zapewniamy dyskrecję i przyjemną atmosferę.

Dla kogo działamy?

  • Dla studentów i doktorantów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  • Dla osób przewlekle chorych 
  • Dla studentów i doktorantów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego
  • Dla studentów i doktorantów pragnących znosić „bariery” w środowisku akademickim
  • Dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych Uniwersytetu

Nasi pracownicy

Kontakt

DS „Babilon” - pok. 9 i 10 (parter)
ul. Idziego Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin
tel. (81) 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Godziny konsultacji: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00