Zajęcia dodatkowe dla studentów z niepełnosprawnością

Wszystkich studentów z niepełnosprawnością informujemy o możliwości skorzystania w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 z zajęć dodatkowych oferowanych przez Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych.

1. Dodatkowe lektoraty z języka angielskiego

Zapraszamy do udziału w dodatkowych lektoratach z języka angielskiego, prowadzonych przez doświadczonych lektorów. W ramach tych zajęć przewidziane są grupy o zróżnicowanym poziomie znajomości języka.

Nasi lektorzy:

 • Pani Ewa Zderkiewicz –Kula – posiada duże doświadczenie w pracy ze studentami z niepełnosprawnością zdobyte podczas roku akademickiego i wakacyjnych obozów językowych;
 • Pani Natalia Rola – nauczyciel języka angielskiego w Centrum Nauczana i Certyfikacji Języków Obcych.

Osoba do kontaktu: Beata Kiczyńska

2. Zajęcia sportowe

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach sportowych: na pływalni, siłowni oraz gry w „Boccia”, które są dostosowane dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Spotkania prowadzone są przez doświadczoną kadrę z Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

Osoba do kontaktu: Maciej Fidor

Zapisy

Wszystkie osoby chętne i zainteresowane dodatkowymi lektoratami oraz zajęciami sportowymi prosimy o osobiste przybycie do biura Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Potrzebne dokumenty:

 1. Wniosek o zajęcia dodatkowe – istnieje możliwość wypełnienia w biurze Zespołu,
 2. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 3. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych

Wszystkie niezbędne informacje (regulamin i wnioski) można znaleźć na stronie UMCS w zakładce: Student / Student z niepełnosprawnością / Formy wsparcia.

Prosimy o wypełnienie wniosków tylko studentów rozpoczynających uczęszczanie na lektoraty i zajęcia sportowe w semestrze letnim.

Szczegółowych informacji o formach wsparcia udzielają pracownicy Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS. Zapraszamy do kontaktu!

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro Spraw Studenckich
Dom Studencki „Babilon"
ul. Radziszewskiego 17 pok. 9 (parter)
Tel: 081 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Autor
  Magdalena Ciesielska
  Data dodania
  22 lutego 2016