XLVIII Edycja Uniwersyteckich Wykładów Otwartych

 Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ogłasza
XLVIII EDYCJĘ UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 

Uwaga! Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS* za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Rejestracja na studiach stacjonarnych będzie możliwa od 28 września od godziny 20.00, a na studiach niestacjonarnych 28 września od godziny 21.00. Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. Osoby, które zapiszą się na większą liczbę przedmiotów, w momencie zakończenia rejestracji będą zobowiązane do uiszczenia opłaty za udział w wykładach poza limitem przewidzianym przez program studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Link do zapisów w systemie USOSweb

*Należy upewnić się, że w planie danego etapu studiów znajduje się wykład ogólnouniwersytecki. Jeśli nie, rejestracja nie jest konieczna.


  STUDIA STACJONARNE


DR HAB. ANDRZEJ KAPUSTA (Wydział Filozofii i Socjologii)
„DIAGNOZY WSPÓŁCZESNOŚCI:-ANTROPOLOGICZNE ASPEKTY ROZWOJU I PSYCHOEDUKACJI”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • czwartek, 12 listopada 2015 r., godzina 9.00-16.20 (w tym przerwa obiadowa 13.20-14.30), Aula Wydziału Filozofii i Socjologii
 • piątek, 13 listopada 2015 r., godzina 10.30 -19.00 (w tym przerwa obiadowa 14.30-15.30), Aula Wydziału Filozofii i Socjologii

Dodatkowo możliwość uczestnictwa w warsztatach psychoedukacyjnych (2,5h).

Wiadomość dla studentów:

Warunkiem zaliczenia Wykładu ogólnouniwersyteckiego (2015/16) „Diagnozy współczesności: antropologiczne aspekty rozwoju i psychoedukacji” jest:

 • uczestnictwo w wykładach i panelach Otwartego Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznego w dniach 12 i 13 listopada 2015 (listy obecności),
 • udział w co najmniej jednym warsztacie oferowanym w ramach Seminarium (zapisy internetowe, lista obecności),
 • przygotowanie krótkiej pracy pisemnej związanej z wydarzeniem.

Dodatkowo, dla ambitnych studentów:

 • zaangażowanie w aktywność społeczną zaproponowaną przez organizatorów wydarzenia,
 • uczestnictwo w działaniach Przyjaznego Uniwersytetu (udział w PsychoKinie, współpraca ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych, współpraca z Urzędem Miasta itp.),
 • udział w wydarzeniach odbywających się 13 listopada w Galerii Labirynt (filmy, warsztaty oraz panel z Katarzyną Kozyrą).

Kontakt w sprawie szczegółowych informacji: przyjazny.uniwersytet@tlen.pl 

Więcej informacji o Seminarium:
WWW: http://filozofiaipsychiat.wix.com/iiiosfp 
Facebook:
https://www.facebook.com/PrzyjaznyUniwersytet 
https://www.facebook.com/SekcjaPraktykiFilozoficznej 

DR HAB. TERESA BEDNARCZYK (Wydział Ekonomiczny)
„INWESTOWANIE Z MYŚLĄ O EMERYTURZE”
30 godzin (2 pkt ECTS)

 • każdy czwartek (począwszy od 8 października 2015 r.)
 • godzina 15.00 – Aula III Wydziału Ekonomicznego

PROF. DR HAB. MAŁGORZATA BORÓWKO (Wydział Chemii)
„SYMULACJE KOMPUTEROWE W NAUKACH PRZYRODNICZYCH”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • czwartek (co dwa tygodnie począwszy od 8 października 2015 r.)
 • godzina 16.00 – Sala B Duża Chemia

DR HAB. PIOTR CELIŃSKI (Wydział Politologii)
„CYBERKULTURA: POMIĘDZY CYFROWYM PANOPTYKONEM A OBYWATELSKĄ EMANCYPACJĄ?”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • każdy poniedziałek (począwszy od 5 października 2015r.)
 • godzina 18.30 – Sala 110 Wydziału Politologii

MGR MONIKA DAGILIS, MGR BOŻENA GŁOS, MGR IWONA KULKA (Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych)
CYKL WYKŁADÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH Z ZAKRESU KULTURY ANTYCZNEJ
30 godzin (2 pkt ECTS)

 • każdy poniedziałek (począwszy od 5 października 2015 r.)
 • godzina 17.10 – Aula Duża Wydziału Humanistycznego

DR ANETA DAWIDOWICZ (Wydział Politologii)
„JEDEN ŚWIAT - WIELE KULTUR. KOMUNIKOWANIE MIĘDZYKULTUROWE W PROCESIE GLOBALIZACJI”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • każdy poniedziałek (począwszy od 5 października 2015 r.)
 • godzina 16.45 – Sala 110 Wydziału Politologii

PROF. DR HAB. MICHAEL ERDRICH (Wydział Humanistyczny)
„EUROPE BEFORE HISTORY
15 godzin (1 pkt. ECTS)

 • środa (co dwa tygodnie, począwszy od 14 października 2015 r.)
 • godzina 14.40 – Aula Duża Wydziału Humanistycznego
 • wykład w języku angielskim

PROF. DR HAB. SUSANA AMALIA DE JUANA ESPINOSA (Wydział Ekonomiczny)
„E-MANAGMENT IN GLOBAL ECONOMY”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • wtorek, 27 października 2015 r., godzina 18.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • czwartek, 29 października 2015 r., godzina 18.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • wtorek, 3 listopada 2015 r., godzina 18.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • wtorek, 10 listopada 2015 r., godzina 18.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • wtorek, 17 listopada 2015 r., godzina 18.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • czwartek, 19 listopada 2015 r., godzina 18.30, Aula III Wydziału Ekonomicznego
 • wtorek, 8 grudnia 2015 r., godzina 18.30, za pomocą komunikatora Skype
 • wtorek, 15 grudnia 2015 r., godzina 18.30, za pomocą komunikatora Skype
 • wykład w języku angielskim

DR AGNIESZKA GŁADYSZ-PŁASKA (Wydział Chemii)
„PIERWIASTKI ŻYCIA I TRUCIZNY”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • każdy poniedziałek (począwszy od 16 listopada 2015 r.)
 • godzina 17.30 – Aula A Wydziału Chemii

DR RENATA GOZDECKA (Wydział Artystyczny)
„MUZYKA W PRYZMACIE INTERDYSCYPLINARNYM”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • każdy piątek (począwszy od 30 października 2015 r.)
 • godzina 10.00 – Sala 14 Instytutu Muzyki, al. Kraśnicka 2a

PROF. DR HAB. JAN HOLZER (Wydział Politologii)
„BETWEEN EAST AND WEST: BUILDING OF MODERN CZECH”
30 godzin (2 pkt ECTS)

 • piątek, 16 października 2015 r., godzina 13.15, Sala 8, ul. T. Zana 11
 • piątek, 6 listopada 2015 r., godzina 14.00, Sala 8, ul. T. Zana 11
 • piątek, 27 listopada 2015 r., godzina 14.00, Sala 8, ul. T. Zana 11
 • piątek, 18 grudnia 2015 r., godzina 14.00, Sala 8, ul. T. Zana 11
 • piątek, 8 stycznia 2016 r., godzina 14.00, Sala 8, ul. T. Zana 11
 • piątek, 29 stycznia 2016 r., godzina 14.00, Sala 8, ul. T. Zana 11
 • wykład w języku angielskim

DR HAB. LESZEK KOPCIUCH (Wydział Filozofii i Socjologii)
„KRYZYS W KULTURZE – MITY, TEORIE I RZECZYWISTOŚĆ”
30 godzin (2 pkt ECTS)

 • każdy czwartek (począwszy od 8 października 2015 r.)
 • godzina 16.20 – Aula Wydziału Filozofii i Socjologii

DR HAB. KRZYSZTOF KOSIOR I DR GRZEGORZ POLAK (Wydział Filozofii i Socjologii)
„WSCHODNIE METODY SAMODOSKONALENIA”
30 godzin (2 pkt ECTS)

 • każdy wtorek (począwszy od 6 października 2015 r.)
 • godzina 16.20 – Aula Wydziału Filozofii i Socjologii

DR HAB. MAREK KUCHARCZYK I DR HAB. HALINA KUCHARCZYK (Wydział Biologii i Biotechnologii)
„OBCY WŚRÓD NAS – EKOLOGICZNE I SPOŁECZNO-EKONOMICZNE SKUTKI INWAZJI BIOLOGICZNYCH”
30 godzin (2 pkt ECTS)

 • każda środa (począwszy od 7 października 2015 r.)
 • godzina 16.00 – Sala 0131B Wydziału Biologii i Biotechnologii

DR ŁUKASZ LEWKOWICZ (Wydział Politologii)
„ROLA SŁUŻB SPECJALNYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • każdy poniedziałek (począwszy od 7 grudnia 2015 r.)
 • godzina 16.45 – Sala 110 Wydziału Politologii

DR KAMIL MAZUREK (Wydział Politologii)
„FACEŚWIAT. WIELOWYMIAROWOŚĆ PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • czwartek (co dwa tygodnie, począwszy od 8 października 2015 r.)
 • godzina 18.30 – Aula Wydziału Politologii

DR KAMIL MAZUREK (Wydział Politologii)
„WYSZUKANI W GOOGLE. O WOLNOŚCI I KONTROLI W SIECI”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • czwartek (co dwa tygodnie, począwszy od 15 października 2015 r.)
 • godzina 18.30 – Aula Wydziału Politologii

DR HAB. KRZYSZTOF SKUPIEŃSKI (Wydział Humanistyczny)
„JAK BIURKO ZASTĄPIŁO TRON, CZYLI O POTĘDZE BIUROKRATYCZNYCH PAPIERKÓW”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • każdy czwartek (począwszy od 8 października 2015 r.)
 • godzina 15.30 – Aula Duża Wydziału Humanistycznego

DR HAB. TOMASZ STEFANIUK (Wydział Filozofii i Socjologii)
„PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O KORANIE”
30 godzin (2 pkt ECTS)

 • każdy wtorek (począwszy od 6 października 2015 r.)
 • godzina 13.00 – Aula Wydziału Filozofii i Socjologii

DR ZBIGNIEW SUROWIEC (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)
„PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?”
30 godzin (2 pkt ECTS)

 • każdy wtorek (począwszy od 6 października 2015 r.)
 • godzina 10.15 – Aula Fizyki w Instytucie Fizyki UMCS

DR ANNA TATARCZAK (Wydział Ekonomiczny)
„POROZMAWIAJMY O PIENIĄDZACH”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • każdy wtorek (począwszy od 6 października 2015 r.)
 • godzina 16.45 – Aula III Wydziału Ekonomicznego

DR BARTŁOMIEJ TWAROWSKI (Wydział Ekonomiczny)
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA POCZĄTKUJĄCYCH”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • czwartek (co dwa tygodnie począwszy od 8 października 2015 r.)
 • godzina 11.30 – Aula III Wydziału Ekonomicznego

DR HAB. PRZEMYSŁAW TYSZKA (Wydział Humanistyczny)
„MĘSKOŚĆ I KOBIECOŚĆ W KULTURZE ŚREDNIOWIECZNEGO ZACHODU”
30 godzin (2 pkt ECTS)

 • każdy czwartek (począwszy od 8 października 2015 r.)
 • godzina 13.50 – Aula Duża Wydziału Humanistycznego

DR HANNA WÓJCIAK (Wydział Biologii i Biotechnologii)
„GLONY – POŻYTECZNE I NIEBEZPIECZNE. CZY LUDZKOŚĆ PRZETRWA DZIĘKI GLONOM?”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • czwartek (co dwa tygodnie, począwszy od 15 października 2015 r.)
 • godzina 16.30 – Sala Audytoryjna Wydziału Biologii i Biotechnologii

MGR KAROLINA KUSZLEWICZ (Wydział Politologii)
„WSTĘP DO PRAWA OCHRONY PRZYRODY”
30 godzin (2 pkt ECTS)

 • wtorek, 20 października 2015 r. od godziny 12.00 do 16.15
  sala nr 13 Inkubator Medialno-Artystyczny „Chatka Żaka”, ul. I. Radziszewskiego 16
 • środa, 21 października 2015 r. od godziny 15.00 do 19.15
  sala nr 13 Inkubator Medialno-Artystyczny „Chatka Żaka”, ul. I. Radziszewskiego 16
 • wtorek, 27 października 2015 r. od godziny 12.00 do 16.15
  sala nr 13 Inkubator Medialno-Artystyczny „Chatka Żaka”, ul. I. Radziszewskiego 16
 • środa, 28 października 2015 r. od godziny 15.00 do 19.15
  sala nr 13 Inkubator Medialno-Artystyczny „Chatka Żaka”, ul. I. Radziszewskiego 16
 • środa, 25 listopada 2015 r. od godziny 15.00 do 19.15
  sala nr 13 Inkubator Medialno-Artystyczny „Chatka Żaka”, ul. I. Radziszewskiego 16
 • wtorek, 15 grudnia 2015 r. od godziny 12.00 do 16.15
  sala nr 13 Inkubator Medialno-Artystyczny „Chatka Żaka”, ul. I. Radziszewskiego 16

  STUDIA NIESTACJONARNE


PROF. DR HAB. TERESA BEDNARCZYK (Wydział Ekonomiczny)
„INWESTOWANIE Z MYŚLĄ O EMERYTURZE”
30 godzin (2 pkt ECTS)

 • sobota, 7 listopada 2015 r., godzina 8.00, Aula I Wydziału Ekonomicznego
 • niedziela, 17 stycznia 2016 r., godzina 8.00, Aula I Wydziału Ekonomicznego
 • sobota, 23 stycznia 2016 r., godzina 8.00, Aula I Wydziału Ekonomicznego

DR ANETA DAWIDOWICZ (Wydział Politologii)
„JEDEN ŚWIAT – WIELE KULTUR. KOMUNIKOWANIE MIĘDZYKULTUROWE W PROCESIE GLOBALIZACJI”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • niedziela, 25 października 2015 r., godzina 8.30, Aula Wydziału Politologii
 • niedziela, 15 listopada 2015 r., godzina 8.30, Aula Wydziału Politologii
 • niedziela, 22 listopada 2015 r., godzina 8.30, Aula Wydziału Politologii

DR ŁUKASZ LEWKOWICZ (Wydział Politologii)
„ROLA SŁUŻB SPECJALNYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • sobota, 12 grudnia 2015 r., godzina 8.30, Sala 110 Wydziału Politologii
 • niedziela, 13 grudnia 2015 r., godzina 8.30, Sala 110, Wydziału Politologii

DR KAMIL MAZUREK (Wydział Politologii)
„FACEŚWIAT. WIELOWYMIAROWOŚĆ PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • niedziela, 18 października 2015 r., godzina 13.30, Aula Wydziału Politologii
 • niedziela, 29 listopada 2015 r., godzina 13.30, Aula Wydziału Politologii
 • niedziela, 12 grudnia 2015 r., godzina 13.30, Aula Wydziału Politologii

DR KAMIL MAZUREK (Wydział Politologii)
„WYSZUKANI W GOOGLE. O WOLNOŚCI I KONTROLI W SIECI”
15 godzin (1 pkt ECTS)

 • sobota, 14 listopada 2015 r., godzina 13.30, Sala 110 Wydziału Politologii
 • sobota, 16 stycznia 2016 r., godzina 13.30, Sala 110 Wydziału Politologii
 • niedziela, 31 stycznia 2016 r., godzina 13.30, Sala 110 Wydziału Politologii

DR BARTŁOMIEJ TWAROWSKI (Wydział Ekonomiczny)
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA POCZĄTKUJĄCYCH”
9 godzin (1 pkt ECTS)

 • sobota, 10 października 2015 r,. godzina 8.00, Aula I Wydziału Ekonomicznego
 • sobota, 24 października 2015 r., godzina 8.00, Aula II Wydziału Ekonomicznego
 • sobota, 9 stycznia 2016 r., godzina 8.00, Aula III Wydziału Ekonomicznego

WSTĘP WOLNY

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu UMCS z dnia 22 stycznia 1992 r. studenci wszystkich wydziałów i lat studiów mogą zaliczać podane wykłady rektorskie jako przedmioty ogólnokształcące odpowiednio do ustaleń Rad Wydziałów.

 

  Aktualności

  Data dodania
  25 września 2015