Wypożyczalnia sprzętu

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych prowadzi wypożyczalnię sprzętu dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Sprzęt jest wypożyczany bezpłatnie na czas określony w umowie użyczenia. Szczegółowe warunki korzystania z wypożyczalni określa regulamin.

Jak skorzystać z wypożyczalni?

Aby wypożyczyć sprzęt należy:

 • w dniu składania formularza form wsparcia do siedziby Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, okazać do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie dla osób przewlekle chorych.

Wydanie sprzętu następuje po podpisaniu umowy, protokołu odbioru i oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni. Wypożyczający zobowiązuje się w nich m.in. do:

 • eksploatacji sprzętu zgodnie z jego wymogami technicznymi;
 • zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 • nieudostępniania sprzętu osobom trzecim;
 • pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą sprzętu.

Jaki sprzęt wypożyczamy?

Kieszonkowy elektroniczny powiększalnik video FarView

FarView powiększa zarówno tekst pisany, jak i zdjęcia zrobione z dowolnej odległości do 42 razy w trybie aktywnym oraz umożliwia ich czternastokrotne przybliżenie w trybie przeglądania na 4,3 calowym ekranie panoramicznym. Posiada wielofunkcyjną kamerę, umożliwiającą oglądanie przedmiotów oraz czytanie napisów z bliska i z daleka. Ma zintegrowaną funkcję migawki oraz wbudowaną pamięć, która pozwala na przechowywanie i późniejsze przeglądanie do 100 obrazów. FarView jest zaprojektowany do codziennego użytku w dowolnym miejscu. 

Powiększalnik OPTi Verso 2

Powiększalnik przenośny, który wykorzystuje ekran komputera stacjonarnego lub notebooka do wyświetlania powiększonego obrazu. Pozwala oglądać dokumenty z biurka oraz obraz z odległości. Oprogramowanie dołączone do urządzenia pozwala na:

 • zmianę wielkości i proporcji okna powiększania na ekranie komputera,
 • zmianę proporcji powiększanego ekranu,
 • zmianę kontrastu obrazu,
 • wyświetlanie w negatywie,
 • zmianę parametrów kolorowego obrazu,
 • zapisywanie obrazu z kamery na dysku w formacie .bmp,
 • zapisywanie parametrów wyświetlania do przyszłego wykorzystania,
 • sterowanie za pomocą myszy lub skrótów klawiszowych.

Dyktafony

Wypożyczane dyktafony to urządzenia typu 3 w 1: dyktafon cyfrowy, odtwarzacz mp3 i pamięć USB. Wbudowany stereofoniczny mikrofon zapewnia dobrą jakość nagrań, dzięki dużej czułości oraz rozszerzonemu zakresowi zapisywanych tonów. Dyktafony obsługują 3 formaty muzyczne: mp3/WMA/AAC. 

System FM Amigo T5/R5 i Domino Pro

W konfrontacji z hałasem, dużą odległością i pogłosem nawet najlepsze aparaty słuchowe wymagają dodatkowego wzmocnienia FM. W sali ćwiczeniowej, auli wykładowej lub w warunkach domowych system FM skraca dystans między nauczycielem a studentem i znacząco poprawia charakterystykę stosunku sygnału do szumu, bezpośrednio przesyłając sygnał do uszu studenta.

System FM składa się z dwóch głównych elementów:

 • nadajnika z podłączonym mikrofonem,
 • odbiornika z podłączonymi: słuchawkami, osobistą pętlą induktofoniczną lub przewodem podłączeniowym do aparatu słuchowego.

Mikrofon odbiera głos nauczyciela, a nadajnik przesyła go bezpośrednio falami FM do odbiornika studenta, który następnie przekazuje go słuchawkami lub aparatem słuchowym celem wzmocnienia.

Nadajnik jest urządzeniem noszonym przy ciele, można go przypiąć do paska lub ubrania. Posiada gniazdo do podłączenia mikrofonu oraz gniazdo do podłączania zewnętrznych źródeł dźwięku (wejście AUX). Nadajnik wyposażony jest w wyłącznik samego mikrofonu. Odbiorniki noszone na ciele można również przypiąć do paska lub ubrania. Są przeznaczone do używania z aparatami słuchowymi lub samodzielnie — w drugim przypadku dźwięk jest dostarczany do ucha za pomocą słuchawek. Można również przesłać dźwięk do aparatu słuchowego przy użyciu adaptera DAI i przewodu lub za pomocą osobistej pętli induktofonicznej. Wystarczy założyć przewód induktofoniczny na szyję i aktywować program cewki w aparacie słuchowym. Odbiornik Domino Pro posiada także wbudowany własny mikrofon.

Komputery przenośne

Wypożyczane komputery są przeznaczone do robienia notatek na zajęciach dydaktycznych.

Kontakt:

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10
20-036 Lublin
tel. (81) 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00

Załączniki