Wyjazdy dydaktyczne

Wyjazd adaptacyjny

Studenci pierwszego roku mogą skorzystać z wyjazdu, który ułatwia włączenie się do społeczności akademickiej uczelni. W jego trakcie studenci otrzymują cenne informacje dotyczące studiowania, a także mają okazję nawiązać nowe znajomości oraz rozwijać kompetencje społeczne. Wyjazd odbywa się w październiku.

Wyjazdy szkoleniowe

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS organizuje wyjazdy szkoleniowe: Wiosnowisko oraz obóz językowy. Ich celem jest podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Szczegółowych informacji o organizowanych wyjazdach udzielają pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego
DS „Helios” - pok. 9 (parter)
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel.: (81) 537-58-90
e-mail: 
punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30