Wyjazdy dydaktyczne

Wyjazd adaptacyjny

Studenci pierwszego roku mogą skorzystać z wyjazdu, który ułatwia włączenie się do społeczności akademickiej uczelni. W jego trakcie studenci otrzymują cenne informacje dotyczące studiowania, a także mają okazję nawiązać nowe znajomości oraz rozwijać kompetencje społeczne. Wyjazd odbywa się w październiku.

Wyjazdy szkoleniowe

Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UMCS „Alter Idem” organizuje wyjazdy szkoleniowe: Wiosnowisko oraz obóz językowy. Ich celem jest podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Więcej informacji o wyjazdach dydaktycznych

Szczegółowych informacji o organizowanych wyjazdach udzielają pracownicy Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami:

Dom Studencki „Helios”
ul. Czwartaków 13 (sala telewizyjna)
20-036 Lublin
tel. (81) 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00

Załączniki