Wybory przestawicieli studentów do Senatu UMCS

Parlament Studentów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

informuje, że
w dniach 8-9 lipca 2020 r.

odbędą się wybory dziewięciu przedstawicieli studentów 
do Senatu UMCS.

Głosowanie odbędzie się w sposób zdalny, przy użyciu systemu USOS-Wybory.

Zgłoszenia kandydatów do Senatu UMCS przyjmowane będą wyłącznie poprzez złożenie zgłoszenia 
w formie pisemnej wraz ze zgodą na kandydowanie oraz oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego do dnia 3 lipca 2020 r.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Kancelarii UMCS, 
Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, z dopiskiem „Parlament Studentów UMCS”.

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    29 czerwca 2020