Wybory do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kadencję 2021-2022 r.

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów uprzejmie informuje, że przyjęła kalendarz czynności wyborczych w wyborach do następujących organów samorządu doktorantów:
1. Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów tj.:

 • Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Biologii i Biotechnologii,
 • Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Chemii,
 • Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Ekonomicznego,
 • Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Filozofii i Socjologii,
 • Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Humanistycznego,
 • Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 • Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
 • Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
 • Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa,
 • Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydziału Prawa i Administracji,

2. Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych,
3. Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych,
4. Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Kalendarz czynności wyborczych w wyborach do organów Samorządu Doktorantów na kadencję 2021-2022 r. stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego w wyborach do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kadencję 2021-2022:

Kalendarz czynności wyborczych w wyborach do organów Samorządu Doktorantów na kadencję 2021-2022

Szczegółowe informacje dot. wyborów zostaną opublikowane na stronie: https://sd.umcs.pl/

Z uchwałami Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów można zapoznać się na stronie: https://sd.umcs.pl/samorzad/uchwaly-dokumenty/category/42-komisja-wyborcza


Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  5 marca 2021