Warsztaty „Rozwijanie kompetencji wychowawczych”

Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych działające na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w ramach realizacji Grantu Samorządu Studentów serdecznie zaprasza na warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze (komunikacja, empatia, asertywność).

Grupa docelowa:

Studenci różnych kierunków UMCS ze specjalnością nauczycielską.

Opis i cele warsztatów:

Celem będzie wyposażenie studentów w umiejętności przydatne do pełnienia roli nauczyciela – wychowawcy. Uczestnicy warsztatów poszerzą swoje umiejętności z zakresu efektywnej realizacji procesu wychowawczego, zwiększą swoją wiedzę odnośnie specyfiki pracy w szkole, a także zdobędą cenne doświadczenia;

Warsztaty odbędą się w dwóch niezależnych terminach:

W treści e-maila prosimy podać termin warsztatu, imię, nazwisko, rok oraz kierunek studiów. Informacje te zostaną wykorzystane do wypisania zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Miejsce: Warsztaty będą odbywały się w Instytucie Pedagogiki przy ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin.

Udział jest bezpłatny.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia warsztatów.

Organizator:

Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych UMCS
Instytut Pedagogiki
ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    10 maja 2019