USOSweb

Instrukcje obsługi USOSweb >>

Problemy z błędnymi danymi lub ustawieniem hasła, zmianą adresu e-mail

Jeśli Twoje dane w systemie są błędne lub podczas ustawiania hasła do platformy USOSweb otrzymałeś komunikat Nie znaleziono użytkownika o podanym adresie e-mail:..., zgłoś się do dziekanatu.

Dane kontaktowe do dziekanatu

Problemy techniczne

Jeżeli mimo podania prawidłowych danych nie możesz zalogować się do USOSweb, zgłoś się do pracowników obsługi technicznej systemu: usos@umcs.pl, tel. (81) 537 57 69.