Sympozjum dla doktorantów i młodych naukowców

Prosimy uczestników sympozjum o zapoznanie się z agendą seminarium.

Serdecznie zapraszamy doktorantów i młodych naukowców na dwudniowe seminarium szkoleniowo-dyskusyjne w ramach XII Lubelskiego Festiwalu Nauki pod hasłem „Nauka drogą do Nobla”.

Udział w sympozjum nie wiąże się z żadnymi kosztami ze strony uczestników.

Sympozjum odbędzie się w dniach 23-24 września 2015 roku w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 16.

W programie spotkania zaplanowano m.in. :

 • spotkania i dyskusje z laureatami nagród i programów dedykowanych dla doktorantów i młodych naukowców, którzy opowiedzą o ścieżce ich kariery naukowej „Moja droga do Nobla”,
 • prezentacje i dyskusje z ekspertami o możliwości finansowania badań oraz innych ofertach, praktyczne wskazówki jak przygotować dobry wniosek i uzyskać fundusze, jak pisać publikację naukową, przygotować prezentację na konferencję,
 • warsztaty „Smart Start” z zakresu współpracy z biznesem, zakładania start-upów (numer 1),
 • warsztaty „Design Thinking” z zakresu myślenia projektowego, interdyscyplinarnego podejścia do badań, poszukiwania innowacji na styku nauk (numer 2),
 • warsztaty „Science Show” z zakresu umiejętności publicznych wystąpień oraz ciekawego prezentowania swoich badań (numer 3),
 • warsztaty „Creative Group” z zakresu kreatywnej pracy w grupie (numer 4).

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele: Akademii Młodych Uczonych, Rady Młodych Naukowców, Top 500 Innovators, Generacji Przyszłości, laureaci Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, MNiSW, NCN oraz NCBiR.

UWAGA! Zapisy zakończone!

Liczba miejsc ograniczona. Należy zgłosić chęć udziału w sympozjum na adres lfn@umcs.pl podając:
Imię i Nazwisko, Uczelnię/ Instytut Badawczy, dziedzinę nauki, status (doktorant/młody naukowiec) oraz warsztat, w którym chcielibyście Państwo wziąć udział. Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na 2 warsztaty.

Udział w sympozjum nie wiąże się z żadnymi kosztami ze strony uczestników.

Każdy uczestnik otrzyma pisemne poświadczenie z udziału w sympozjum i warsztatach. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej – Pani Karina Kasperek, e-mail: lfn@umcs.pl.

Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w sympozjum!

Komitet Organizacyjny XII Lubelskiego Festiwalu Nauki

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  21 września 2015