Stypendium ministra dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Zachęcamy do ubiegania się o stypendia ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022.

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra na rok akademicki 2021/2022 proszeni są o zgłaszanie się do dnia 8 października 2021 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: justyna.nowaczynska@mail.umcs.pl, podając swoje dane: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, numer albumu oraz numer telefonu.

Szczegółowe informacje, dotyczące stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągniecia dla studentów, dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Procedura składania wniosku na rok akademickim 2021/2022 wygląda następująco:

 • najpóźniej do dnia 8 października student dokonuje zgłoszenia na adres e-mail zgodnie z powyższymi wytycznymi,
 • koordynator zakłada studentowi konto „redaktora wniosków” w systemie ZSUN/OSF,
 • koordynator tworzy wnioski dla poszczególnych studentów, którzy droga mailową wystąpili o złożenie wniosku,
 • przy wypełnianiu wniosku uczestniczy student, któremu koordynator zakłada konto „redaktora pomocniczego”,
 • student, po otrzymaniu od koordynatora loginu i hasła edytuje cały wniosek, w tym swoje dane osobowe, opis osiągnięć czy załączniki, następnie po wypełnieniu danych we wniosku student informuje koordynatora o zakończeniu edycji wniosku,
 • koordynator sprawdza kompletność wniosku i zgodność danych dotyczących studiów (rok, kierunek, etc.) oraz osiągnięć ze stanem faktycznym, w przypadku konieczności koordynator uzupełnienia dane lub występuje o to do studenta,
 • po zakończonym etapie składania wniosków przez studentów koordynator przekazuje wnioski JM Rektorowi do decyzji, które wnioski zostaną przekazane do Ministerstwa.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, tj. z Panią Justyną Nowaczyńską (tel. 81-533-86-27) lub e-mail: justyna.nowaczynska@mail.umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  4 października 2021