Spotkanie z przedstawicielami PFRON (27.02.)

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Temat spotkania – Wsparcie osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON

Zakres spotkania:

  • przekazanie informacji od przedstawicieli PFRON o zadaniach finansowanych ze środków funduszu w celu aktywizacji zawodowej i edukacyjnej,
  • przedstawienie programów służących wsparciu nauki i przygotowania do wejścia na rynek pracy osobom z niepełnosprawnością,
  • ukazanie praktycznej wiedzy dotyczącej procedur związanych ze staraniem się o dofinasowania ze środków PFRON,
  • Program Aktywny Samorząd, Program Junior, System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

Dla kogo: studenci z niepełnosprawnością oraz wszyscy zainteresowani tematyką wsparcia z PFRON.

Goście: Pani Katarzyna Ostrzyżek i Pan Adam Mazurek - pracownicy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odział lubelski

Termin spotkania: 27.02.2015 (piątek)
Czas: 16-18 (2 godziny)
Miejsce: Dom Studenci Babilon – piętro I – sala szkoleniowa

Zapraszam serdecznie!

Magdalena Ciesielska – doradca zawodowy
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS
DS. Babilon, pokój nr 9,10
Tel. 081 537 59 90

Zainteresowanych proszę o potwierdzenie przybycia: magdalena.ciesielska@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności