Rozwój jako lokata - szkoła zimowa dla doktorantów

W imieniu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rady Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego zapraszamy wszystkich doktorantów I-III roku studiów trzeciego stopnia na szkołę zimową „Rozwój jako lokata”.

Szkoła zimowa odbędzie się w dniach 9-14 stycznia 2017 roku w Zakopanem.

W programie:

 • doskonalenie warsztatu naukowego
 • szkolenia z kompetencji miękkich
 • szkolenia z zasad prezentacji naukowej wyników badań własnych oraz z praw autorskich i patentowych, zasad publikacji naukowych oraz popularnonaukowych
 • warsztaty dotyczące zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, aktów pokrewnych odnoszących się do słuchaczy studiów III stopnia oraz praw i obowiązków doktorantów
 • spotkania warsztatowe z przedstawicielami biznesu oraz organizacji III sektora
 • szkolenia z pozyskiwania środków publicznych na badania własne doktorantów (grantów, stypendiów oraz dotacji celowych)
 • kurs z zasad wymian krajowych oraz międzynarodowych dla doktorantów (m.in. MOST, ERASMUS+)
 • szkolenia z zakresu funkcjonowania samorządności doktoranckiej w Polsce i Europie

Każde ze szkoleń prowadzone będzie w oparciu o autorskie materiały.

Szkoła ma charakter otwarty, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uczestników obowiązuje rejestracja.

Całkowity koszt udziału w szkole wynosi 699 zł. Opłata obejmuje: możliwość uczestniczenia we wszystkich szkoleniach i warsztatach, materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie oraz wejściówki na imprezy towarzyszące.

Dla doktorantów UMCS, KUL oraz UG przewidziany jest konkurs wniosków. Wyłonieni w jego ramach kandydaci wezmę udział w wydarzeniu za darmo (koszty uczestnictwa pokryje uczelnia).

REJESTRACJA DLA DOKTORANTÓW POZA KONKURSEM

Do 30 listopada 2016 roku należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie: https://goo.gl/forms/2KVQrp2H8xBQE83D2 Następnie, w ciągu trzech dni od daty rejestracji trzeba przesłać na adres szkola.lokatarozwoju@gmail.com skan opinii opiekuna naukowego/promotora/kierownika studiów doktoranckich.

4 grudnia 2016 roku osoby zakwalifikowane otrzymają mailowe potwierdzenie przyjęcia (wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym).

Do 15 grudnia 2016 roku należy wpłacić 699 zł na konto:
Fundacja WCZORAJ DLA JUTRA
Tadeusza Kościuszki 11/8, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372632578, REGON: 363661358
nr konta: 11 1240 2177 1111 0010 6684 9974
z dopiskiem: „Imię i nazwisko, nazwa uczelni, szkoła zimowa”

Uwaga! Faktury wystawiane są tylko i wyłącznie na podmiot płacący.

REJESTRACJA DLA DOKTORANTÓW W RAMACH KONKURSU (UMCS, KUL, UG)

Do 30 listopada 2016 roku należy złożyć wypełniony wniosek (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami do Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich (Rektorat, XIII piętro).

8 grudnia 2016 roku nastąpi ogłoszenie listy rankingowej dla doktorantów UMCS.

Uwaga! Doktoranci z UMCS, KUL oraz UG niezainteresowani konkursem, ale chcący uczestniczyć w szkole mogą rejestrować się na zasadach podanych w punkcie REJESTRACJA DLA DOKTORANTÓW POZA KONKURSEM. Udział w konkursie nie wyklucza uczestnictwa indywidualnego.

Ważne terminy

 • 30 listopada 2016 roku – zakończenie rejestracji internetowej
 • 4 grudnia 2016 roku – przesłanie potwierdzeń przyjęcia
 • 8 grudnia 2016 roku – ogłoszenie wyników konkursu dla doktorantów UMCS
 • 15 grudnia 2016 roku – termin wnoszenia opłaty szkoleniowej
 • 16 grudnia 2016 roku – przesłanie szczegółowego programu wydarzenia
 • 9-14 stycznia 2017 roku – Szkoła zimowa „Rozwój jako lokata”

Koszty

 • 699 zł – całkowity koszt udziału w wydarzeniu
 • 150 zł – koszt udziału w jednym dniu

Adres Szkoły Zimowej „Rozwój jako lokata”
Dom Wypoczynkowy „HALNY”
ul. Rybkówka 17
34-500 Zakopane

Więcej informacji pod adresem: www.dwhalny.pl
Kontakt: szkola.lokatarozwoju@gmail.com


Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. Jan Adamowski
 • Prof. dr hab. Alina Orłowska
 • Dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor nadzwyczajny UG
 • Dr hab. Józef Arno Włodarski, profesor nadzwyczajny UG
 • Dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny UG

Organizatorzy

 • Mgr Maciej Ciemny (Rada Doktorantów UG)
 • Mgr Konrad Kozioł (Rada Doktorantów KUL)
 • Mgr Agnieszka Kaźmierczak (Samorząd Doktorantów UMCS)
 • Mgr Marcin Sanakiewicz (Samorząd Doktorantów UMCS)
 • Mgr Dominik Bień (Czasopismo „Zatoka Nauki”)
 • Mgr Sylwia Szyc (Fundacja Wczoraj dla Jutra)
 • Mgr Marcin Janakowski (Fundacja Wczoraj dla Jutra)

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  22 listopada 2016