Przejdź szkolenie wojskowe i zostań podoficerem!

Rusza rekrutacja na szkolenie wojskowe w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Legia Akademicka”. Aby wziąć udział w programie, trzeba posiadać status studenta UMCS (zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach). Dopuszcza się również uczestnictwo w programie studentów innych uczelni.

Szkolenie będzie dzieliło się na:

 • cześć teoretyczną – na uczelni (w trakcie roku akademickiego);
 • część praktyczną – w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych (w czasie wakacji).

Program nauczania w części teoretycznej obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia realizowane będą w terminie od końca listopada do połowy kwietnia.

Po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku do organów wojskowych, student-ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w czasie wakacji w wytypowanych jednostkach wojskowych w dwóch turach po 6 tygodni każda.

Każda tura składać się będzie z dwóch modułów:

 • moduł szkolenia podstawowego, trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi;
 • moduł szkolenia podoficerskiego, trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

W kolejnym roku planowany jest również moduł oficerski szkolenia.

Za dzień szkolenia poligonowego student-ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł.

Rekrutacja

Uzupełnione wnioski należy składać do 22 listopada 2017 r. w Siedzibie Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS (DS „Babilon”, pokój nr 4, ul. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin), w godzinach 10.00-14.00 od poniedziałku do piątku. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Pan Wiktor Rysak.

Wniosek do pobrania [PDF, 209 kb]

Po upływie terminu składania wniosków zostanie podany termin spotkania organizacyjnego, na którym zostanie ustalony czas oraz miejsce realizacji zajęć. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność składania wniosków.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  8 listopada 2017