Pomoc asystenta

Komu przysługuje wsparcie asystenta?

Studenci/Doktoranci z niepełnosprawnością mają prawo korzystać ze wsparcia asystenta w czynnościach związanych z nauką, których nie są w stanie wykonać samodzielnie.

Asystenci mogą:

  • towarzyszyć im w drodze na zajęcia,
  • pomagać im w notowaniu na zajęciach,
  • pomagać im przed, w trakcie i po zakończeniu zajęć sportowych,
  • pomagać im w bibliotece, w przygotowaniu materiałów do zajęć, prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich,
  • pomagać im w wykonywaniu innych, indywidualnie dobranych zadań.

Szczegółowe warunki korzystania z pomocy asystenta określa regulamin.

Jak skorzystać ze wsparcia asystenta?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – formy wsparcia - Kliknij tutaj.

Kontakt:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego
DS „Helios” - pok. 9 (parter)
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel.: (81) 537-58-90
e-mail:
punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30