Pomoc asystenta

Komu przysługuje wsparcie asystenta?

Studenci/Doktoranci z niepełnosprawnością mają prawo korzystać ze wsparcia asystenta w czynnościach związanych z nauką, których nie są w stanie wykonać samodzielnie.

Asystenci mogą:

  • towarzyszyć im w drodze na zajęcia,
  • pomagać im w notowaniu na zajęciach,
  • pomagać im przed, w trakcie i po zakończeniu zajęć sportowych,
  • pomagać im w bibliotece, w przygotowaniu materiałów do zajęć, prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich,
  • pomagać im w wykonywaniu innych, indywidualnie dobranych zadań.

Szczegółowe warunki korzystania z pomocy asystenta określa regulamin.

Jak skorzystać ze wsparcie asystenta?

Aby skorzystać z pomocy asystenta należy złożyć w siedzibie Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych (Dom Studencki BABILON, ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10, dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00):

  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • plan zajęć wydrukowany ze strony internetowej UMCS,
  • tygodniowy plan pracy asystenta, przygotowany na formularzu, zgodnym z regulaminem.

Kontakt:

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10
20-036 Lublin
tel. (81) 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00