Ogłoszenie dla studentów z niepełnosprawnością

Studentów z niepełnosprawnością informujemy o możliwości skorzystania w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 z następujących form wsparcia:

 • Transport specjalistyczny
  Zapewniamy dowóz na zajęcia dydaktyczne tym studentom, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność potrzebują specjalistycznego transportu.
 • Pomoc asystenta dydaktycznego
  Asystenci dydaktyczni pomagają w dotarciu na zajęcia dydaktyczne na Uczelnię, a także w sporządzaniu notatek. Obowiązki asystenta są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb studenta.
 • Wypożyczalnia sprzętu
  Studenci mogą wypożyczyć na okres jednego semestru dyktafony, powiększalniki, notebook i system FM.

W celu skorzystania z ww. form wsparcia należy wypełnić wniosek (do pobrania ze strony WWW lub w biurze Zespołu). Do wniosku prosimy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie niezbędne informacje (regulamin i wnioski) można znaleźć na stronie UMCS w zakładce: Student/ Student z niepełnosprawnością/ Formy wsparcia.

Zapraszamy do kontaktu:
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich
Dom Studencki „Babilon"
ul. Radziszewskiego 17 pok. 9 (parter)
tel. 081 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl 

  Aktualności

  Autor
  Magdalena Ciesielska
  Data dodania
  28 września 2015