Odbiór rzeczy z domów studenckich - III tura (komunikat Rektora)

Komunikat Rektora
z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie możliwości odbioru rzeczy osobistych pozostawionych w domach studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez osoby, które je opuściły w związku rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Uprzejmie informuję, iż osoby zainteresowane odbiorem rzeczy osobistych pozostawionych w domach studenckich UMCS będą mogły to zrobić po uprzednim zapisaniu się na konkretny dzień i godzinę, w terminie od 3 do 16 czerwca 2020 r. (z wyłączeniem 11-14 czerwca br.).

Zapisy prowadzić będą od 3 czerwca br. pracownicy domów studenckich drogą elektroniczną lub telefoniczną. Telefony oraz adresy e-mail do administracji domów studenckich dostępne są na stronie:

https://www.umcs.pl/pl/akademik.htm

Odbiór rzeczy osobistych odbywać się będzie według następujących zasad:

 1. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, zgodnie z ustalonym dla danej osoby dniem i godziną wejścia do domu studenckiego;
 2. po odbiór rzeczy mogą zgłosić się w trakcie III tury osoby, które maja stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP;
 3. po odbiór rzeczy mogą zgłosić się osoby zdrowe;
 4. po odbiór rzeczy nie mogą zgłaszać się osoby mające objawy charakterystyczne dla COVID-19 (kaszel, katar, duszności, bóle mięśniowe, wysypka) lub też osoby przyjmujące leki obniżające temperaturę ciała (zawierające paracetamol, ibuprofen, kwas acetylosalicylowy lub pochodne);
 5. osoby wchodzące do obiektu zobowiązane będą do mierzenia temperatury ciała przy wejściu do budynku domu studenckiego (termometrem bezdotykowym, o ile będzie dostępny w portierni);
 6. w ciągu jednego dnia do każdego domu studenckiego będzie mogło wejść nie więcej niż 25 osób planujących odebrać tylko swoje rzeczy osobiste;
 7. osoba odbierająca swoje rzeczy osobiste zobowiązana jest mieć rękawiczki oraz maseczkę, jak również zachować bezpieczną odległość od innych osób (tj. min. 2 m);
 8. osoba odbierająca rzeczy osobiste zobowiązana jest zabrać wszystkie swoje rzeczy znajdujące się w pokoju oraz rozliczyć się z administracją domu studenckiego w tym m.in.: zdać pościel, wymeldować się i zwrócić kartę mieszkańca, dokonać ewentualnych płatności. W przypadku posiadania tzw. nadpłaty za miejsce w domu studenckim wpłacone środki będą zwracane na konto wskazane przez osobę opuszczającą dom studencki w terminie do 10 lipca br.;
 9. w trakcie przyjazdu po odbiór rzeczy osobistych nie będzie możliwości noclegu w żadnym z domów studenckich UMCS, chyba że jednocześnie dana osoba planuje zakwaterować się w domu studenckim (po uprzednim ustaleniu tego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19).

Wymogi sytuacji związanej z epidemią koronowirusa wymagają, aby odbiór rzeczy osobistych i zgłoszenie się do administracji domu studenckiego przebiegało sprawnie (nie dłużej niż 1 godzinę).

Rzeczy osób, które mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie odbiorą rzeczy osobistych w okresie 3 do 16 czerwca 2020 r. (z wyłączeniem 11-14 czerwca br.) poza osobami wymienionymi w punkcie 4, zostaną spakowane komisyjnie i złożone w magazynach w danym domu studenckim. Odbiór rzeczy możliwy będzie po ustaleniu terminu z kierownictwem administracji danego domu studenckiego.

Jednocześnie informuję, iż Uczelnia zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub modyfikacji zasad przyjętych w niniejszym komunikacie w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowiązujących związanych ze stanem epidemii.

Rektor UMCS
prof. Stanisław Michałowski

  Aktualności

  Autor
  Danuta Matusiak
  Data dodania
  12 czerwca 2020