Nabór wniosków w programie stypendialnym dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa - NAWA

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków w programie stypendialnym dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa na studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie na polskich uczelniach.

Program Andersa NAWA umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia podjęcie studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach w trybie stacjonarnym w języku polskim.

Ponadto w tym roku została poszerzona grupa aplikantów. W naborze na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/22 mogą wziąć udział nie tylko wnioskodawcy posiadający Kartę Polaka lub udokumentowane polskie pochodzenie, ale również osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

Termin naboru:

Wnioski w języku polskim należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA w okresie od 31 marca 2021 do 18 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru

    Aktualności

    Autor
    Marta Ostrovska
    Data dodania
    1 kwietnia 2021