Lektoraty z języka angielskiego

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS organizuje dodatkowe lektoraty z języka angielskiego. Zajęcia są prowadzone w grupach o różnym poziomie zaawansowania.

Zapisy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy – formy wsparcia - Kliknij tutaj.

Prawa i obowiązki

  • Student/Doktorant zobowiązuje się systematycznie uczestniczyć w zajęciach, na które się zapisał.
  • Student/Doktorant zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
  • Student/Doktorant ma prawo do trzech usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w ciągu semestru.
  • Trzykrotne nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajęciach z winy studenta/doktoranta skutkuje utratą możliwości korzystania z zajęć dodatkowych w danym roku akademickim.
  • Student/Doktorant zobowiązuje się stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
  • Rezygnację z zajęć student/doktorant zgłasza do Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
  • Student/Doktorant może zgłaszać propozycje zajęć dodatkowych i może angażować się w ich przygotowanie.

Kontakt:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego
DS „Helios” - pok. 9 (parter)
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel.: (81) 537-58-90
e-mail: 
punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30