Lektoraty z języka angielskiego

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych organizuje dodatkowe lektoraty z języka angielskiego. Zajęcia są prowadzone w grupach o różnym poziomie zaawansowania.

Terminarz zajęć

 • wtorek, godz. 9.45-11.15 (Pani Natalia Rola)
 • wtorek, godz. 17.00-18.30 (Pani Ewa Zderkiewicz-Kula)
 • czwartek, godz. 16.30-18.30 (Pani Ewa Zderkiewicz-Kula) - termin zarezerwowany dla studentów niesłyszących

Zajęcia odbywaja się na Wydziale Filozofii i Socjologii w sali nr 2.

Zapisy

Aby zapisać się na zajęcia należy dostarczyć do siedziby Zespółu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych (Dom Studencki BABILON, ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10, dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00):

 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności

Prawa i obowiązki

 • Student/Doktorant zobowiązuje się systematycznie uczestniczyć w zajęciach, na które się zapisał.
 • Student/Doktorant zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
 • Student/Doktorant ma prawo do trzech usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w ciągu semestru.
 • Trzykrotne nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajęciach z winy studenta/doktoranta skutkuje utratą możliwości korzystania z zajęć dodatkowych w danym roku akademickim.
 • W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach z lektoratu student/doktorant zobowiązuje się do nadrobienia materiału we własnym zakresie.
 • Student/Doktorant zobowiązuje się stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
 • Rezygnację z zajęć student/doktorant zgłasza do Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.
 • Student/Doktorant może zgłaszać propozycje zajęć dodatkowych i może angażować się w ich przygotowanie.

Pobierz szczegółowy regulamin zajęć [PDF, 90,58KB]

Kontakt:

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10
20-036 Lublin
tel. (81) 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00