Exchanges

Faculty Coordinators

Faculty International Mobility Coordinators and Contact Persons at Departments
Erasmus code: PL LUBLIN01

UMCS Information sheet 2021/2022

WYDZIAŁ
(Faculty)

IMIĘ I NAZWISKO
(name, e-mail)
NR TELEFONU
(phone)
W. Artystyczny (Fine Arts)
 
W. Nauk o Ziemi                                      (Earth Sciences and Spatial Management)
Dr Agnieszka Krzyżewska (incoming students)
Dr Sylwester Wereski (outgoing students)
+815376818
W.  Biologii i Biotechnologii
(Biology and Biotechnology)

Dr hab. Michał Kalita

+48815375982
W. Chemii (Chemistry)
+48815375644
W. Ekonomiczny (Economics)

Dr Jakub Czerniak

+48 815375252
W. Filozofii i Socjologii
(Philosophy and Sociology)
   
Inst. Filozofii (Philosophy)
+815372715
Inst. Socjologii (Sociology)
+815372883

W. Historii i Archeologii                              (History and Archeology)

+815372679

W. Filologiczny (Philological Faculty)

 
Romanistyka / Philologie Romane
+815372661
Iberystyka / Filologia Iberica 
+815372694
Anglistyka / English Philology

Dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga

+815372635
Germanistyka / Germanistik

Dr Konrad Łyjak

+815372612
Lingwistyka Stos. /Applied Linguistics
+815378872
Fil. Polska / Polish Philology
Logopedia / Logopaedics
+815372693
+815375415
Fil. Słowiańska / Slavic Philology
(Ukrainian, Russian, Bulgarian, Czech)
+815372652
Kulturoznawstwo / Cultural Studies
 
W. Matematyki, Fizyki i Informatyki (Mathematics, Physics and Computer Science)
+815376111
W. Pedagogiki i Psychologii:
 
 
Inst. Pedagogiki (Pedagogy)
+815376324
Inst. Psychologii (Psychology)
 
Dr Adrian Szumowski (political science)
Dr hab. Jakub Nowak (journalism)
 
W. Prawa i Administracji
(Law and Administration)

Dr hab. Joanna Bodio

+815375333

    Follow UMCS: