Exchanges

Faculty Coordinators

WYDZIAŁ
(Faculty)

IMIĘ I NAZWISKO
(name, e-mail)
NR TELEFONU
(phone)
W. Artystyczny (Fine Arts)
 
W. Nauk o Ziemi  (Earth Sciences and Spatial Management)
Dr Agnieszka Krzyżewska (incoming students)
Dr Sylwester Wereski (outgoing students)
+815376818
W.  Biologii i Biotechnologii
(Biology and Biotechnology)

Dr Michał Kalita

+48815375982
W. Chemii (Chemistry)
+48815375644
W. Ekonomiczny (Economics)

Dr Jakub Czerniak

 
W. Filozofii i Socjologii
(Philosophy and Sociology)
+815372715
Inst. Socjologii (Sociology)
+815372883
W. Humanistyczny / Humanities

+815372677

Romanistyka / Philologie Romane
+815372661
Iberystyka / Filologia Iberica 
+815372694
Anglistyka / English Philology

Dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga

+815372635
Germanistyka / Germanistik

Dr Konrad Łyjak

+815372612
Applied Linguistics
+815378872
Historia / History
+815372677
Fil. Polska / Polish Studies
Logopedia / Logopaedics
+815372693
+815375415
Fil. Słowiańska / Slavic Studies
(Ukrainian, Russian, Bulgarian)
+815372652
Cultural Studies
 
Archeologia / Archaeology
+815375289
+815375286
Research Information and Librarian Studies
+815375073
W. Matematyki, Fizyki i Informatyki
(Mathematics, Physics and Informatics)
+815376112
W. Pedagogiki i Psychologii:
 
 
Inst. Pedagogiki (Pedagogy)
+815376324
Inst. Psychologii (Psychology)
 
 
W. Prawa i Administracji
(Law and Administration)

Dr hab. Joanna Bodio

+815375333

    Follow UMCS: