Konkurs NSP Test Student - test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla studentów szkół wyższych

1. Zadaniem konkursowym uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na 40 pytań w formie testu wyboru, znajdującym się pod adresem:

https://www.testportal.pl/test.html?t=9x5ng3zjeDuy

2. Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.

3. Uczestnik może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.

4. Uczestnik musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę uczelni, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).

5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz do 11 czerwca 2021 r. Po tym terminie formularz będzie nieaktywny.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:

Miejsca od 1 do 10 - powerbank i dysk twardy

Organizator wyłoni 10 zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 42 punkty.

Zapraszamy do udział wszystkich studentów.

Kontakt: m.rosolowska@stat.gov.pl

Magdalena Rosołowska
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych
Tel. 81 53 327 14

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    12 maja 2021