Harmonogram wnioskowania o świadczenia socjalne

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wnioskowania o świadczenia dla studentów i doktorantów w systemie USOSweb (stypendium socjalne/stypendium socjalne ze zwiększeniem, stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomoga). Przedstawiony harmonogram obowiązuje do 31 października 2021 r.

W roku akademickim 2021/2022 studenci oraz doktoranci składają wnioski oraz oświadczenie o dochodach drogą elektronicznie za pośrednictwem platformy USOSweb.

Prawidłowo wygenerowane oświadczenie o dochodach oraz wniosek należy wygenerować, złożyć i podpisać elektronicznie przy pomocy indywidualnego kodu autoryzacyjnego, zgodnie z wytycznymi określonymi w harmonogramie. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). Wnioski i odwzorowane cyfrowo dokumenty potwierdzające składa się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony według powyższej instrukcji jest traktowany jako wniosek złożony w postaci elektronicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń oraz Zarządzeniem nr 87/2021 Rektora UMCS.

W poniższym załączniku znajduje się harmonogram składania wniosków o świadczenia socjalne.

    Aktualności

    Data dodania
    18 października 2021