Dzień Studenta i Doktoranta z Niepełnosprawnością „Spójrz na świat naszymi oczami”

W maju przypada XII rocznica inauguracji Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS. Z tej okazji jej członkowie organizują Dzień Studenta i Doktoranta z Niepełnosprawnością, który w tym roku nosi nazwę „Spójrz na świat naszymi oczami”. Wydarzenie będzie miało miejsce 20 maja 2022 r. w godzinach 12:00-15:00 na placu Marii Curie-Skłodowskiej pod pomnikiem. W jego trakcie odbędzie się prezentacja lubelskich instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, grill, miniturniej boccia oraz gry, konkursy i zabawy. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkie osoby, które chciałyby spędzić ten czas razem z nami, a dzięki temu bliżej poznać świat osób z niepełnosprawnościami.

Tuż po Pikniku rozpocznie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod nazwą „Aktywni w niepełnosprawności”, podczas której prelekcje wygłoszą m.in. studenci i pracownicy naszego Uniwersytetu, jak również innych polskich uczelni. Tematyka wystąpień dotyczyć będzie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych sferach życia. Pełny program konferencji dostępny jest na fanpage ZSN „Alter Idem” UMCS na Facebooku https://www.facebook.com/AlterIdem.umcs/.

Bardzo się cieszymy, że po długim okresie pandemii możemy powrócić do organizacji najważniejszych w roku wydarzeń dla naszej organizacji. Misją Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS jest uświadamianie społeczności akademickiej na temat występujących barier utrudniających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, rozpowszechnianie wiedzy o ich potrzebach, a przede wszystkim kreowanie prawdziwego wizerunku osoby z niepełnosprawnością, pozbawionego wszelkich stereotypów. Mamy nadzieję, że Dzień Studenta i Doktoranta z Niepełnosprawnością przyczyni się do zrealizowania ważnych dla nas celów.

Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także patronatem medialnym Polskiego Radia Lublin oraz Akademickiego Radia Centrum UMCS.

Anna Stefaniak
Przewodnicząca Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    20 maja 2022