Bezpłatny transport

Komu przysługuje bezpłatny transport?

Student/Doktorant z niepełnosprawnością może korzystać z usług transportowych zapewnianych przez Uniwersytet, gdy jego niepełnosprawność uniemożliwia mu samodzielny dojazd i powrót z zajęć dydaktycznych.

Szczegółowe warunki korzystania z tej formy wsparcia określa regulamin.

Pobierz regulamin transportu na zajęcia [PDF, 342.30KB]

Jak skorzystać z bezpłatnego transportu?

Aby skorzystać z bezpłatnego transportu na zajęcia należy złożyć w siedzibie Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych (Dom Studencki BABILON, ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10, dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00):

  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • plan zajęć,
  • propozycję tygodniowego plan transportu, przygotowaną na formularzu zgodnym z regulaminem.

Formularz planu transportu [WORD, 40.50KB]

Obowiązki studenta/doktoranta korzystającego z transportu:

  • Student/Doktorant powinien oczekiwać na transport przed budynkiem Uniwersytetu, w miejscu i o godzinie wyznaczonej w grafiku przejazdów.
  • Student/Doktorant powinien powiadomić o rezygnacji z przejazdu pracownika firmy wykonującej przewozy dla UMCS. Powiadomienie powinno zawierać informacje o dniu tygodnia, dacie i godzinie odwoływanego kursu i zostać wysłane mailowo (kopia wiadomości do Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl) lub, w szczególnych wypadkach, zgłoszone telefonicznie (zgłoszenia telefoniczne są obsługiwane od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).
  • Student/Doktorant może zrezygnować z przejazdu w dzień kursu z powodu choroby (należy wówczas przedstawić zwolnienie lekarskie).
  • Student/Doktorant ma obowiązek zawiadomić Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych o znacznych opóźnieniach przejazdów lub niezrealizowanych kursach.
  • Student/Doktorant ma obowiązek rozliczyć się z przejazdów, każdorazowo pobierając od kierowcy podpis potwierdzający przejazd na formularzu, który na koniec miesiąca zostaje przekazany do rozliczenia Zespołowi ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

Kontakt:

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10
20-036 Lublin
tel. (81) 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00