Bezpłatny transport

Komu przysługuje bezpłatny transport?

Student/Doktorant z niepełnosprawnością może korzystać z usług transportowych zapewnianych przez Uniwersytet, gdy jego niepełnosprawność uniemożliwia mu samodzielny dojazd i powrót z zajęć dydaktycznych.

Szczegółowe warunki korzystania z tej formy wsparcia określa regulamin.

Jak skorzystać z bezpłatnego transportu?

Aby skorzystać z bezpłatnego transportu na zajęcia należy złożyć w siedzibie Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych (Dom Studencki BABILON, ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10, dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00):

  • do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • plan zajęć,
  • wypełniony formularz form wsparcia.

Kontakt:

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10
20-036 Lublin
tel. (81) 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00

Załączniki