Bezpłatny transport

Komu przysługuje bezpłatny transport?

Student/Doktorant z niepełnosprawnością może korzystać z usług transportowych zapewnianych przez Uniwersytet, gdy jego niepełnosprawność uniemożliwia mu samodzielny dojazd i powrót z zajęć dydaktycznych.

Szczegółowe warunki korzystania z tej formy wsparcia określa regulamin.

Jak skorzystać z bezpłatnego transportu?

Z powodu pandemii składanie wniosków dotyczących wsparcia asystenta odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy – formy wsparcia - Kliknij tutaj.

Kontakt:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnosciami i Wsparcia Psychologicznego
DS „Helios” - pok. 9 (parter)
ul. Czwartaków 13, 20-036 Lublin
tel.: (81) 537-58-90
e-mail: 
punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Ze względu na pandemię zaleca się kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz poprzez fanpage na Facebooku.

Dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.30

Załączniki