Aktywność sportowa

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych wraz z Centrum Kultury Fizycznej UMCS organizuje dodatkowe zajęcia sportowe, dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Rodzaje i terminarz zajęć

Pływalnia:

 • poniedziałek, godz. 16.15-17.00
 • środa, godz. 11.00-12.30
 • czwartek, godz. 17.00-18.30
 • piątek, godz. 12.30-13:15

Siłownia: środa, godz. 17.00-18.30

Boccia: poniedziałek, godz. 17.00-18.30

Zapisy

Aby zapisać się na zajęcia należy dostarczyć do siedziby Zespółu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych (Dom Studencki BABILON, ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10, dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00):

 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 • kserokopię legitymacji
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach

Prawa i obowiązki

 • Student/Doktorant zobowiązuje się systematycznie uczestniczyć w zajęciach, na które się zapisał.
 • Student/Doktorant zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
 • Student/Doktorant ma prawo do trzech usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w ciągu semestru.
 • Trzykrotne nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajęciach z winy studenta/doktoranta skutkuje utratą możliwości korzystania z zajęć dodatkowych w danym roku akademickim.
 • Student/Doktorant zobowiązuje się stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
 • Rezygnację z zajęć student/doktorant zgłasza do Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.
 • Student/Doktorant może zgłaszać propozycje zajęć dodatkowych i może angażować się w ich przygotowanie.

Pobierz szczegółowy regulamin zajęć [PDF, 90,58KB]

Kontakt:

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Dom Studencki BABILON
ul. Radziszewskiego 17, pok. 9-10
20-036 Lublin
tel. (81) 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Dyżury: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00