Termin dodatkowy obowiązkowych szkoleń (I rok)

Dodatkowy termin realizacji obowiązkowych szkoleń dla studentów / studentek rozpoczynających studia na UMCS trwa od 17 do 28 lutego 2023 r.

Dla studentów / studentek I roku, którzy jeszcze nie uzyskali zaliczeń ze szkoleń ogólnouniwersyteckich on-line w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów,
 • przysposobienia bibliotecznego;

został uruchomiony dodatkowy termin na rozwiązanie testów zaliczeniowych.

Aby uzyskać zaliczenia ze szkoleń, student powinien we wskazanym terminie:

 1. zalogować się na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS:  https://kampus.umcs.pl (logowanie jak do systemu USOS)
 2. wejść w: Szkolenia ogólnouniwersyteckie > Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich, zrealizować szkolenia i rozwiązać testy zaliczeniowe.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOSweb 1 marca 2023 r.

Szkolenia są administrowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia (e-mail: kampus@umcs.pl, e-konsultacje: link, tel.: 0-81 537 61 81).

  Aktualności

  Autor
  Lidia Jarska
  Data dodania
  16 lutego 2023