Symulacja postępowania mediacyjnego (29 maja)

Sekcja Mediacji i Negocjacji Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS zaprasza wszystkich zainteresowanych alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów na symulację postępowania mediacyjnego w sprawie gospodarczej. Wydarzenie odbędzie się 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali 711 na WPiA (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, VII piętro).

Mediacja na stałe zagościła w naszym porządku prawnym. Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z tej formy rozwiązywania sporów, mają bowiem świadomość, iż kierowanie sporu do sądu jest kosztowne i czasochłonne. Mediacja pozwala im nie tylko zaoszczędzić pieniądze i szybko rozwiązać spór, ale i ukształtować stosunki z kontrahentami w dogodny dla siebie sposób.

Studenci odgrywający poszczególne role w symulacji (zarówno stron sporu, jak i mediatorów) przez cały rok uczęszczali na zajęcia zorganizowane dla nich przez pracowników Pracowni Mediacji WPiA UMCS – dra hab. Andrzeja Korybskiego, prof. nadzw. oraz dr Marzenę Myślińską. Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem sprawuje Paweł Kłos, Prezes Zarządu Polskiego Centrum Mediacji Oddziału w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2017