Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Aneta Adamska

mgr Aneta Adamska
Stanowisko
główny specjalista
Jednostki
CENTRUM PRASOWE, RZECZNIK PRASOWY
Funkcje
Dyrektor Centrum, Rzecznik Prasowy
Telefon
81 537 52 81; kom. 506 005 024
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.media.umcs.pl
Konsultacje

Rektorat XIV piętro, pokój 1403

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Na UMCS kieruję zespołem Centrum Prasowego. Centrum odpowiada za kształtowanie polityki informacyjnej Uniwersytetu, dba o utrzymywanie i poszerzanie efektywnych relacji z mediami oraz buduje pozytywny wizerunek Uczelni, z zachowaniem spójności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

W skład jednostki wchodzą:
Rzecznik Prasowy
Biuro Rzecznika Prasowego
Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”
Fotograf uczelniany

Rzecznik Prasowy i zespół Biura Rzecznika Prasowego odpowiadają m.in. za:

 • reprezentowanie Uczelni w mediach
 • przygotowanie materiałów prasowych dla mediów
 • inicjowanie aktywności informacyjnej społeczności uczelni
 • organizację i prowadzenie konferencji oraz briefingów prasowych z udziałem władz Uczelni
 • reprezentowanie stanowiska władz Uniwersytetu
 • bieżącą analizę/monitoring informacji medialnych związanych z UMCS
 • prowadzenie archiwum informacji prasowych na temat Uniwersytetu
 • prowadzenie bazy danych dziennikarzy oraz podmiotów medialnych zajmujących się szkolnictwem wyższym i nauką
 • współpracę z Redakcją Serwisów Internetowych UMCS w zakresie informacji ukazujących się na stronie www.umcs.pl
 • pośredniczenie w kontaktach mediów z pracownikami Uczelni
 • spójność komunikacji uczelni poprzez wspieranie jednostek: opiniowanie i konsultowanie ich działań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.

Biuro Rzecznika Prasowego UMCS prowadzi także Bazę Ekspertów Medialnych, którą tworzą specjaliści z wydziałów oraz jednostek ogólnouczelnianych. Dzięki niej dziennikarze mają ułatwiony kontakt z ekspertami zajmującymi się poszczególnymi dziedzinami wiedzy. W bazie znajdują się dane kontaktowe specjalistów wraz z opisem ich zainteresowań naukowo-badawczych. Owocuje to nieustannym wzrostem liczby tematów, które poruszają nasi naukowcy w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich, a także publikacji powiązanych z Uczelnią.


Ogłoszenia

Wjazd ekip telewizyjnych na teren kampusu UMCS możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody Biura Rzecznika Prasowego UMCS.

Wizerunek UMCS może być wykorzystywany w materiałach dotyczących bezpośrednio uczelni.