Sukces Samorządu Doktorantów UMCS

Jedno z wydarzeń współorganizowanych przez Samorząd Doktorantów UMCS pn. Kongres Młodej Nauki „Nauki społeczne i humanistyczne – miedzy teorią a praktyką”, podczas Gali Laurów Uniwersyteckich w Opolu (20.01.2018 r.) otrzymało nagrodę w kategorii „Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa”.

Laur Uniwersytecki przyznawany jest uczelniom i inicjatywom, które mogą być inspiracją do działań dla innych uniwersytetów oraz samorządów studenckich i doktoranckich.

W tym roku zgłoszonych zostało ponad 100 wydarzeń naukowo-kulturalnych z 20 uniwersytetów klasycznych, które stanęły w konkursie. Nagrody zostały wręczone w sześciu kategoriach: Uniwersytecki Akademik, Uniwersytecki Ambasador, Uniwersyteckie Praktyki, Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa, Uniwersytecka Inicjatywa Kulturalna oraz Uniwersytecki Projekt.

Mgr inż. Anna Taraba - Przewodnicząca Uniwersyteckiej Rady Samorządu Doktorantów UMCS mówi: „To było duże przedsięwzięcie naukowe oraz logistyczne. W wydarzeniu wzięło udział ponad sto osób z różnych ośrodków naukowych: uniwersytetów, uczelni technicznych, rolniczych oraz medycznych. Cieszymy się, że nasza praca została doceniona. Daje nam to siłę do następnych działań”.

Ogólnopolska konferencja Kongres Młodej Nauki „Nauki społeczne i humanistyczne – między teorią a praktyką” odbyła się w dniach 22–24 września 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Celem wydarzenia było zaprezentowanie przez naukowców wyników prowadzonych badań. Podczas Kongresu młodzi naukowcy z całej Polski dyskutowali w następujących sekcjach:

 • praca naukowa: rola zawodowa, powołanie czy hobby;
 • władza i polityka w ujęciu interdyscyplinarnym;
 • wychowanie przez wieki;
 • nauki humanistyczne jako obszar badań i realizacja misji społecznej;
 • współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa w świetle interdyscyplinarnych badań podejmowanych przez młodych naukowców;
 • uzależnienia behawioralne;
 • język w działaniu – komunikacja medialna, etyka słowa, kultura języka;
 • turystyka niszowa w Polsce; Szekspir i dziecko;
 • myśl polityczna w Polsce Ludowej – miedzy akceptacją a negacją ustroju;
 • środowiskowe modele pracy z dzieckiem i młodzieżą; współczesne zagadnienia geografii społeczno- ekonomicznej;
 • samorządność doktorancka w Polsce – diagnozy, recepty, procesy;
 • człowiek w przestrzeni miasta.

Wydarzenie zorganizowali: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, Zatoka Nauki, Czasopismo „Progres” oraz Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Gospodarzem tegorocznej Gali Laurów Uniwersyteckich był Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego wraz z Forum Uniwersytetów Polskich.

  Aktualności

  Data dodania
  23 stycznia 2018