Stypendialne studia za granicą - nabór

Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych UMCS przypomina o trwającym naborze na stypendialne studia za granicą.

Nabór prowadzony jest na:

 • studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji - do 31 stycznia 2019 r. można składać aplikacje na studia doktoranckie na jednym z czterech wydziałów Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego. Instytut prowadzi badania w zakresie historii, prawa, ekonomii oraz nauk politycznych i społecznych z perspektywy europejskiej. Polska przyznaje swoim doktorantom do 10 stypendiów rocznie, które w całości pokrywają koszty utrzymania.
  Więcej informacji na European University Institute >>
 • pobyty studyjne dla polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich oraz na studia doktoranckie obejmujące 3 pięciomiesięczne pobyty we Francji w ciągu 3 lat - termin: 7 marca 2019 r.
  Więcej informacji o ofercie stypendialnej >>

  Aktualności

  Data dodania
  21 stycznia 2019