Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Ryszard Straszyński

mgr Ryszard Straszyński
Stanowisko
specjalista
Jednostki
BIURO DS. OBSŁUGI STUDIÓW I STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH
Funkcje
Kierownik Biura, Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Telefon
815375218
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

8-15

Adres

ul. Langiewicza 24, p.12
20-035 Lublin

O sobie

Kierownik Biura - nadzór nad organizacją pracy zespołów ds. mobilności międzynarodowej i obsługi studentów zagranicznych obejmującej m.in.

- wspieranie procesu wejścia nowych studentów cudzoziemców na studia prowadzone w Uczelni w języku angielskim i w języku polskim,

- organizowanie programów orientacyjnych dla studentów zagranicznych obejmujących informacje o Uczelni, ubezpieczeniach zdrowotnych, akademikach oraz informacje o Lublinie, sprawach pobytowych, wizowych itp. 

- organizowanie i współorganizowanie działań integracyjnych dla studentów zagranicznych w trakcie studiów jak spotkania integracyjne, dni międzynarodowe, promujące wzajemny szacunek i tolerancję,

- organizowanie działań wspierających studentów zagranicznych w sprawach pobytowych, wizowych, życiowych, w trakcie studiów.

 

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ Akcja 1 - mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego

- wdrażanie projektów wymian międzynarodowych dla studentów, doktorantów, pracowników Uczelni (Program Erasmus KA1, umowy dwustronne)