Sprawozdania organizacji studenckich i z Grantów Samorządu Studentów (do 15.01.)

Uprzejmie przypominamy, że 15 stycznia 2020 r. upływa termin składania sprawozdań finansowych z obu Grantów Samorządu Studentów realizowanych w sem. letnim 2018/2019 oraz zimowym 2019/2020.

15 stycznia br. upływa również termin składania sprawozdań merytorycznych z działalności organizacji za rok kalendarzowy 2019.

Sprawozdania finansowe z Grantów Samorządu Studentów

W załączeniu znajdują się:

 • wyniki obu grantów - każda z organizacji znajdująca się na liście wniosków ocenionych pozytywnie powinna złożyć sprawozdanie finansowe do Biura Spraw Studenckich, nawet jeśli środki te nie zostały ostatecznie wydane (należy wtedy wpisać w sprawozdaniu, iż „środki nie zostały wykorzystane”);
 • wzór sprawozdania do uzupełnienia (do sprawozdania powinny być dołączone kopie dokumentów finansowych, m.in. faktur, wniosku o zamówienie publiczne, przeglądu ofert cenowych itp.).

Uwaga! W przypadku jeszcze niezakończonego i nierozliczonego projektu/wydarzenia realizowanego w semestrze zimowym 2019/2020 należy wysłać na adres marta.wolinska@umcs.pl informację z podaniem późniejszego terminu dostarczenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdania organizacji studenckich

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, funkcjonowania i obsługi finansowej uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej każda zarejestrowana w UMCS organizacja ma obowiązek złożenia sprawozdania z działalności za rok ubiegły (kalendarzowy 2019) w terminie do 15 stycznia br.

Informacje o sprawozdaniach

Dostarczanie sprawozdań

Sprawozdania w dwóch powyższych kategoriach, przygotowane na odpowiednim wzorze (pliki w powyższych załącznikach) oraz opatrzone wymaganymi podpisami, należy składać w Biurze Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (pon. - pt. w godzinach 7:30-15:00):

Zespół ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
Marta Wolińska
DS. „Helios”, ul. Czwartaków 13, pok. 8
20-045 Lublin
tel. (81) 537-58-79
e-mail: marta.wolinska@umcs.pl

  Aktualności

  Autor
  Marta Wolińska
  Data dodania
  13 stycznia 2020