Seminarium Groznawcze 2019

Centrum Badań Gier Wideo UMCS zaprasza na serię spotkań pt. „Czytanie o ekranie. Otwarte seminarium groznawcze”.

Otwarte seminarium groznawcze jest serią spotkań, w czasie których będziemy dyskutować o ważnych dla współczesnego groznawstwa kwestiach, analizować zasadnicze kategorie badawcze i trendy w szeroko pojętej kulturze gier wideo.

Dla kogo?

Seminarium kierowane jest przede wszystkim do studentów studiów doktoranckich i magisterskich zainteresowanych tematyką gier wideo, ale otwarte jest także dla wszystkich zainteresowanych refleksją naukową nad grami wideo.

Pierwsze spotkanie poprowadzi Stanisław Skulimowski (Politechnika Lubelska)

Prezentacja raportu: Rozwój branży gier wideo w Lublinie 2018

Lubelskie uchodzi za białą plamę na mapie Polskiej branży produkcji gier. Podobno nie ma tu firm tworzących gry i przemysł w regionie nie rozwija się. Fundacja Lublin Gamedev postanowiła sprawdzić na ile te stwierdzenia mają pokrycie w rzeczywistości.

Raport został przygotowany w oparciu o wiedzę w zakresie kształtowania się lokalnego rynku produkcji gier, zebraną przez Fundację Lublin GameDev, we współpracy z przedstawicielami lubelskiego przemysłu produkcji gier oraz osobami działającymi w środowisku produkcji i badania gier. Przeprowadzone zostały wywiady z większością przedstawicieli lubelskiej branży produkcji gier. Zebrane odpowiedzi posłużyły do wyznaczenia wzorców przyczynowo-skutkowych, które następnie zostały zasilone danymi pochodzącymi z innych raportów i wiedzą ekspercką.

Na podstawie zebranych danych udało się wyznaczyć: stan obecny przemysłu produkcji gier w Lublinie i okolicach, przyczyny takiego stanu, a także zdefiniować istniejące przeszkody, określić potencjał rozwoju i przedstawić potencjalne drogi dalszego rozwoju.

Poza wywiadami środowiskowymi, autorzy wspierali się wynikami z innych raportów, takich jak:

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2019