Projekt „Nauczyciel na miarę XXI wieku”

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Nauczyciel na miarę XXI wieku”, przeznaczonym dla studentów/-ek kierunków o specjalności nauczycielskiej z Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.

Projekt skierowany jest do kandydatów/-ek na studia II stopnia następujących kierunków: anglistyka, filologia polska, hispanistyka, historia, lingwistyka stosowana, romanistyka.

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które zostaną przyjęte na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2020/2021 oraz wybiorą specjalność nauczycielską na danym kierunku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu:

Nauczyciel na miarę XXI wieku

    Aktualności

    Data dodania
    24 kwietnia 2020