Ostatnie miejsce na staż w merostwie Nancy (Francja)

Informujemy, że zostało ostatnie wolne miejsce na staż w merostwie Nancy (Francja). Uczestnikami stażu mogą być studenci romanistyki, lingwistyki stosowanej i/lub innych kierunków, którzy znają język francuski na poziomie B2/C1. Ponadto powinny to być osoby w wieku do 25. r.ż.

Organizacją stażu zajmuje się Urząd Miasta Nancy. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura - Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin.

W okresie odbywania stażu jest zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie i program kulturalny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zobowiązani są do przesłania sprawozdania z przebiegu stażu w terminie do 14 dni od daty jego zakończenia.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym należy przesłać następujące dokumenty:

  • CV w języku polskim i francuskim wraz ze zdjęciem,
  • list motywacyjny w języku polskim i francuskim,
  • zaświadczenie o znajomości języka francuskiego (certyfikat) na poziomie
  • B2/C1, w przypadku studentów kierunków niefilologicznych - zaświadczenie o statusie studenta.

Dokumentację należy złożyć pocztą elektroniczną na adres:

lub osobiście w:

Urząd Miasta Lublin
Referat ds. Protokołu i organizacji wizyt oficjalnych
Biuro - Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rynek 8, II piętro, 20-111 Lublin

Decyduje kolejność zgłoszeń! Zostało tylko jedno wolne miejsce!

    Aktualności

    Data dodania
    7 czerwca 2019