Oferta studiów w Brazylii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jako instytucja partnerska Universidade de Brasília (UnB) informuje o możliwości podjęcia studiów w Brazylii.

Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów i pracowników uczelni pragnących podjąć studia magisterskie i doktoranckie na ponad 30 kierunkach UnB.

Szczegółowe informacje

Informacji udziela również dr Natalia Klidzio z Katedry Portugalistyki im. Luísa Lindleya Cintry w Lublinie natalia.klidzio@mail.umcs.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    24 marca 2023