Obowiązkowe szkolenia na I roku studiów

Do 30 listopada 2023 r. trwają szkolenia (w języku polskim oraz w języku angielskim) w formule on-line dla studentek i studentów I roku:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Warsztat antydyskryminacyjny

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają na UMCS studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz jednolite studia magisterskie. Szkolenia: bezpieczeństwo i higiena pracy, etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów oraz przysposobienie biblioteczne obejmują również studentki i studentów I roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i kończą się testami zaliczeniowymi on-line.

Aby uzyskać zaliczenia ze szkoleń, należy:

 1. Zalogować się na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS: https://kampus.umcs.pl  (logowanie jak do systemu USOS).
 2. Wejść w: Szkolenia dla studentów / Obowiązkowe szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich, zrealizować szkolenia i rozwiązać testy zaliczeniowe.

Termin realizacji szkoleń: od 02.10.2023r. do 30.11.2023 r.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS w czasie zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

Szkolenia są administrowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia (e-mail: kampus@umcs.pl, e-konsultacje: link, tel.: 0-81 537 61 81).

  Aktualności

  Autor
  Lidia Jarska
  Data dodania
  20 listopada 2023