Obowiązkowe szkolenia dla studentów – termin dodatkowy

Dodatkowy termin realizacji obowiązkowych szkoleń dla Studentów rozpoczynających studia na UMCS obowiązuje do 27 lutego 2022 r.

Dla Studentów I roku, którzy jeszcze nie uzyskali zaliczeń ze szkoleń ogólnouniwersyteckich on-line w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów,
 • przysposobienia bibliotecznego

został uruchomiony dodatkowy termin na rozwiązanie testów zaliczeniowych.

Aby rozwiązać test i uzyskać zaliczenie, Student powinien

 1. zalogować się na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS:  https://kampus.umcs.pl (logowanie jak do systemu USOS)
 2. wejść w: Szkolenia ogólnouniwersyteckie > Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS 28 lutego 2022 r.

Szkolenia są administrowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia (e-mail: kampus@umcs.pl, e-konsultacje: link, tel.: 0-81 537 61 81)

  Aktualności

  Autor
  Lidia Jarska
  Data dodania
  24 lutego 2022