Obowiązkowe szkolenia dla studentów rozpoczynających naukę na UMCS

W roku akademickim 2020/2021 studenci I roku są zobowiązani do odbycia szkoleń on-line w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów;
 • przysposobienia bibliotecznego.

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (jeżeli nie zaliczyły szkoleń na studiach I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenia są obowiązkowe i należy je odbyć w terminie od 12 października 2020 do 10 lutego 2021 r. Każde szkolenie kończy się testem zaliczeniowym on-line.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

W celu rozpoczęcia szkoleń student powinien:

 1. zalogować się na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS:  https://kampus.umcs.pl (logowanie jak do systemu USOS);
 2. wejść w: Szkolenia ogólnouniwersyteckie > Obowiązkowe szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich.

Szkolenia są organizowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia (e-mail: kampus@umcs.pl, tel.: 0-81 537 61 81)

  Aktualności

  Autor
  Lidia Jarska
  Data dodania
  13 października 2020