Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku

Przypominamy, że w roku akademickim 2022/2023 studenci I roku zobowiązani są do zaliczenia szkoleń online:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
 • Przysposobienie biblioteczne

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej I oraz II stopnia (w przypadku, gdy nie odbyły tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolite studia magisterskie.
Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i kończą się testami zaliczeniowymi on-line.

Aby uzyskać zaliczenia ze szkoleń, Student powinien:

 • zalogować się na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS: https://kampus.umcs.pl (logowanie jak do systemu USOS)
 • wejść w: Szkolenia ogólnouniwersyteckie > Szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich, zrealizować szkolenia i rozwiązać testy zaliczeniowe.

Szkolenia należy odbyć i zaliczyć do 15.02.2023 r.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS w dniach 16-17.02.2023 r.

Szkolenia są administrowane przez Biuro ds. Zdalnego Kształcenia (e-mail: kampus@umcs.pl, e-konsultacje: link, tel.: 0-81 537 61 81).

  Aktualności

  Autor
  Lidia Jarska
  Data dodania
  23 stycznia 2023